alle functie op een rij

Alle functies van de calculator Pro Totaal 4 weken en maand

alle functie op een rij

36 redenen om met deze calculator te werken.

Basis

 1. Berekeningen van 12 maanden of 13 periodes
 2. Licentie duur 12 maanden
 3. Jaar overzicht van alle verkregen data
 4. Onbelaste Verblijfskosten vergoeding
 5. Vergoeding overstaan belast en onbelast
 6. Uren berekening overuren, zaterdag en zondag uren
 7. Uren via codes te splitsen in allerlei opties ook zelf in te vullen. Bijvoorbeeld vakantiedagen, ziekdagen, T.v.t. maar ook in 100% 130% 150% en 200%  en de nacht uren 19%
 8. In de Maand versie mogelijkheid tot het betalen van overuren per week
 9. Feestdagen herkenning v.m. uren berekening
 10. Vakantiedagen berekening van recht op, tot opgenomen dagen ook voor een deel van het jaar.
 11. Vakantie c.q. snipperdagen opnemen per dag halve dag of per uur
 12. Vakantiedagen worden berekend uit de leeftijd of dienstverband
 13. Corrigeren van aantal vakantiedagen –uren
 14. Vakantietoeslag verhoging over 20 wettelijke en 2 buitenwettelijke dagen m.i.v. 1-1-19. Hierbij kunnen toeslagen apart worden ingevuld
 15. Onbeperkt dagen toevoegen. Bij meer tijden op een dag.
 16. Diensttijd doorberekenen na het middennachtelijk uur. Dit is van belang voor o.a. de langer dan 12 uur na 14 uur begonnen.
 17. Verplichte urenverantwoordingstaat voor de chauffeur printen of pdf elke maand of periode.
 18. Werkt tot 3 cao periodes terug.
 19. Loonschaal invullen nu ook een verhoging t.b.v. de nachtvergoeding
 20. Gewerkte feestdag of compensatiedag of 200%

In te stellen zichtbaarheid en te gebruiken kolommenen cellen:

 1. Pauzestaffel gebruiken ja of nee
 2. Km vergoeding
 3. Diverse vergoedingen
 4. Dienst verband vaste dient of oproepkracht
 5. Overuren berekenen maand versie boven 40 uur per week of gemiddelde 174 per maand of de echte werkdagen per maand. Bij de 4 weken versie is alleen 40 uur per week of 160 uur per periode beschikbaar
 6. ATV opnemen in vakantie?
 7. Nachturen 19% van loonschaal
 8. Tijd voor tijd sparen en opnemen
 9. Uren correcties plus of min
 10. Opmerkingen
 11. Persoonlijk keuze budget (PKB) en bij kopen
 12. PKB aanvullen uit t.v.t.
 13. Invoeren loonschaal i.v.m. met berekening nachturen, vakantietoeslag en PKB maar ook het brutoloon per maand of periode.
 14. Verlegd weekend alleen in 4 weken versie (Dit zit er gewoon in ik weet niet of dit is toegestaan).
 15. Per 1-1-2020 is het mogelijk bij een nieuwe cao met terugwerkende kracht automatich de nabetaling te berekenen.
 16. Keuze om de gewerkte feestdaguren bij de overuren betrekken.