Artikel 40 ééndaagse rit

artikel 40 ééndaagse rit en artikel 37 van de cao beroepsgoederenvervoer

Artikel 37 

Artikel 40 ééndaagse ritToeslag ééndaagse nachtritten

Per 1 januari 2017 wordt voor ééndaagse nachtritten voor de diensturen gelegen tussen 20.00 uur en 04.00 uur een vergoeding van € 2,66 bruto per uur toegekend.

Zoals gezegd geldt met ingang van 1 juli 2017.  De ééndaagsenacht ritten voor de diensturen op alle dagen gelegen tussen 21.00 – 05.00 uur. Hieruit volgt dat een toeslagenmatrix van toepassing wordt. Hierbij is een toeslag van 19% op het uurloon toegekend.

Echter: bij een samenloop van de toeslag ééndaagse nachtritten met de ploegendiensttoeslag in de zin van artikel 36. Hierbij komt enkel de ploegendiensttoeslag tot uitkering.

Verder staan de toeslagen ééndaagse nachtritten en overuren zijn los van elkaar. deze kunnen gelijktijdig van toepassing  zijn.

Concluderend: De berekeningen worden automatisch meegenomen in onze calculator de Pro Totaal 4 weken en maand versie. Evenals een volledige  uren calculatie. Zoals tijd voor tijd, vakantie, ziekdagen en wachtdag en nog veel meer.

Artikel 40 ééndaagse rit beschrijving

lid 1

De werknemer krijgen volgens het in lid 3 van artikel 40 ééndaagse rit, de onderweg gemaakte kosten vergoed. Deze kunnen bestaan uit maaltijden, overige consumpties en sanitaire voorzieningen. Hieronder vallen niet de kosten van logies, inrichting van de cabine. En verder koersverschillen, uitbetaalde fooien, telefoonkosten en overige kosten.

lid 2

Van lid 1 kan worden afgeweken indien een afzonderlijke detacheringsregeling is getroffen. Ofwel  de werkgever een regeling heeft getroffen waardoor de werknemer gratis gebruik kan maken van bedrijfskantine faciliteiten. Deze bedrijfskantine faciliteiten dienen qua niveau in overeenstemming te zijn met de rechten zoals in de cao staat.

lid 3

Ook hierbij zijn de kostenberekeningen zoals deze in de calculator zijn uitgevoerd.
Deze zijn hier te vinden.

Meerdaagserit

Artikel 40 lid 3b

Wanneer de chauffeur langer onderweg is dan 24 uur, zonder op de standplaats te zijn geweest.