Beroepsgoederenvervoer Over de Weg: Een Verkenning van de Wereld van Transport

De Wereld van het Beroepsgoederenvervoer

Chauffeuse beroepsgoederenvervoer
Beroepsgoederenvervoer over de weg is een essentieel onderdeel van onze economie. Het verwijst naar het vervoer van goederen met een of meer vrachtauto’s tegen betaling van één of meer derden. Of het nu gaat om het leveren van voedsel aan supermarkten, het transporteren van bouwmaterialen naar bouwplaatsen, of het leveren van online bestellingen aan huizen, beroepsgoederenvervoer over de weg speelt een cruciale rol in ons dagelijks leven.

 

De Transportsector in Nederland

Het aantal vergunninghoudende transportbedrijven in Nederland is gestegen van 15.737 in 2021 naar 16.285 in 2023. Dit is een toename van 548 bedrijven, wat een groei van ongeveer 3,5% vertegenwoordigt over een periode van twee jaar.

In 2021 waren er 11.575 bedrijven met 5 of minder vergunningsbewijzen. Meer dan de helft van deze bedrijven had slechts één vergunning (6.586), wat suggereert dat ze waarschijnlijk als een eigenrijder kunnen worden geclassificeerd.

vergunninghouder

Bron: NIWA.nl

Hoewel er geen specifieke gegevens beschikbaar zijn voor het jaar 2023, is het redelijk om aan te nemen dat de trend van groei en diversificatie in de transportsector is voortgezet. Dit wordt ondersteund door het feit dat het totale aantal vergunninghoudende bedrijven is toegenomen.

De Betekenis van de Vervoersvergunning

Een belangrijk aspect van het beroepsgoederenvervoer over de weg is de vervoersvergunning, ook wel bekend als een Eurovergunning. Deze vergunning is vereist voor bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Deze vergunning geldt voor zowel binnenlands als internationaal vervoer. Als je in Nederland een transportbedrijf of koeriersbedrijf start, moet je eerst bij de NIWO een vergunning aanvragen.

Het beroepsgoederenvervoer over de weg is een dynamische en essentiële sector die een grote bijdrage levert aan onze economie en ons dagelijks leven. Of je nu geïnteresseerd bent in het starten van je eigen transportbedrijf of gewoon meer wilt weten over hoe goederen van punt A naar punt B worden vervoerd, er valt altijd iets nieuws te leren in deze boeiende branche.

Wat zijn enkele uitdagingen in beroepsgoederenvervoer?

De sector van beroepsgoederenvervoer over de weg staat voor verschillende uitdagingen:

 1. Verduurzaming: De transportsector zal bij moeten dragen aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot. De vraag die centraal staat is wanneer het juiste moment is om geen dieselvrachtwagen meer aan te schaffen.
 2. Digitalisering en gebruik van data: Dit is nodig om meer efficiëntie in het vervoer te krijgen.
 3. Efficiëntieverbetering: Het goederenvervoer staat onder druk om de efficiëntie te verbeteren, zelfs als de handelsbelemmeringen toenemen.
 4. Duurzaamheid: Er zijn uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.
 5. Arbeidsomstandigheden en loonontwikkeling: Er zijn uitdagingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en loonontwikkeling.
 6. Tekort aan personeel: Veel ondernemers hadden last van een tekort aan personeel.

Deze uitdagingen vereisen innovatieve oplossingen en aanpassingsvermogen van de bedrijven in de sector.

Hoe kan de sector bijdragen aan het terugbrengen van CO2-uitstoot?

Er zijn verschillende manieren waarop de sector van beroepsgoederenvervoer over de weg kan bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot:

 1. Elektrisch rijden of rijden op waterstof: Dit kan de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen.
 2. Vrachten combineren of samenwerken met andere vervoerders: Dit kan helpen om het aantal ritten en dus de CO2-uitstoot te verminderen.
 3. Grip houden op het rijgedrag van chauffeurs: Door efficiënter te rijden, kan het brandstofverbruik en dus de CO2-uitstoot worden verminderd.
 4. Overstappen op HVO-diesel: HVO-diesel is een duurzamer alternatief voor traditionele diesel.
 5. Minder kilometers rijden of meer gebruik maken van fiets, OV of elektrisch vervoer: Dit kan helpen om de CO2-uitstoot te verminderen.
 6. Duurzame energiedragers en elektrisch (personen)vervoer stimuleren.
 7. Het verdient aandacht dat elke situatie uniek is en dat wat voor het ene bedrijf werkt, misschien niet voor het andere werkt. Daarom is het cruciaal om een aanpak te selecteren die aansluit bij de specifieke behoeften en mogelijkheden van het bedrijf.

Zijn er subsidies in het Beroepsgoederenvervoer beschikbaar voor het overstappen op HVO-diesel ? 

Op dit moment lijkt er geen specifieke subsidie te zijn voor het overstappen op HVO-diesel (Hydrotreated Vegetabiliën Oil) in Nederland. Er is wel een Subsidieregeling Emissie loze Bedrijfsauto’s (SEBA) die maximaal 5.000 euro korting geeft bij de aankoop of lease van een nieuwe elektrische bestelwagen. Deze regeling kan worden gecombineerd met andere regelingen en loopt tot eind 2025.

Het is belangrijk om te vermelden dat de situatie kan veranderen en het is altijd een goed idee om contact op te nemen met de relevante overheidsinstanties of een financieel adviseur voor de meest actuele informatie. Het kan ook nuttig zijn om te kijken naar andere manieren om de kosten van de overstap naar HVO-diesel te compenseren, zoals belastingvoordelen of besparingen op brandstofkosten op de lange termijn.

Volgens Fieten Olie Adviesprijzen was de prijs per 100 liter HVO 100 op 03-10-2023 € 223,06 exclusief BTW en € 269,90 inclusief BTW. Deze prijsinformatie kan nuttig zijn bij het overwegen van de totale kosten van het overstappen op HVO-diesel.

Hoe staat al het hierboven beschreven in verhouding met de cao beroepsgoederenvervoer

De CAO Beroepsgoederenvervoer is een belangrijk document dat de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor werknemers in de sector beroepsgoederenvervoer over de weg regelt. Het bevat afspraken over zaken als lonen, werktijden, vakantiedagen, pensioen en andere arbeidsvoorwaarden.

In relatie tot de hierboven besproken onderwerpen, speelt de CAO een cruciale rol. Bijvoorbeeld:

Verduurzaming:

 De CAO kan bepalingen bevatten die bedrijven aanmoedigen of verplichten om duurzamere praktijken te volgen, zoals het gebruik van HVO-diesel of elektrische voertuigen.

Arbeidsomstandigheden en loonontwikkeling:

 De CAO bevat afspraken over lonen en arbeidsomstandigheden, die van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van de sector voor werknemers.

Tekort aan personeel:

De CAO kan maatregelen bevatten om het tekort aan personeel aan te pakken, bijvoorbeeld door betere arbeidsvoorwaarden of opleidingsmogelijkheden te bieden.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke inhoud van de CAO kan variëren afhankelijk van de onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgeversorganisaties.

Aantal vrachtwagenchauffeurs in Nederland 2021

Het is opmerkelijk dat er een aanzienlijk verschil is tussen het aantal vergunningen voor beroepsgoederenvervoer over de weg en het aantal vrachtwagenchauffeurs in Nederland. Volgens het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) waren er in 2021 91.000 vrachtwagenchauffeurs, terwijl er volgens de NIWO per 1-1-23 127.468 vergunningen zijn uitgegeven.

Dit verschil onderstreept de complexiteit en dynamiek van de transportsector. Het kan zijn dat sommige bedrijven meerdere vergunningen hebben, maar een beperkt aantal chauffeurs in dienst hebben. Of dat sommige vergunninghouders niet actief zijn of geen chauffeurs in dienst hebben. Een andere mogelijkheid is dat er veel buitenlandse chauffeurs in Nederland rijden. Mogelijk zonder dat deze zijn aangemeld.

Bovendien is het belangrijk om te vermelden dat het aanhouden van een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg aanzienlijke kosten met zich meebrengt. De behandelkosten zijn € 235 voor een nieuwe vergunning en € 120 voor een verlenging. Daarnaast betaalt men € 25 per vergunningbewijs en een halfjaarlijkse heffing van € 11,85 per vergunningbewijs. Deze kosten kunnen een aanzienlijke financiële last vormen voor bedrijven, vooral als ze meerdere vergunningen hebben.

Deze cijfers geven een indicatie van de omvang van de sector beroepsgoederenvervoer over de weg in Nederland en kunnen helpen bij het identificeren van trends en uitdagingen in de sector, zoals het tekort aan chauffeurs. Deze informatie kan nuttig zijn voor beleidsmakers, werkgevers en werknemers in de sector, evenals voor iedereen die geïnteresseerd is in transport en logistiek.

De Toekomst van Beroepsgoederenvervoer Over de Weg: Uitdagingen en Kansen”

De sector van beroepsgoederenvervoer over de weg speelt een cruciale rol in onze economie. Met 91.000 vrachtwagenchauffeurs in Nederland in 2021, is het een grote en belangrijke sector. Echter, het aantal chauffeurs is al jaren aan het dalen, wat wijst op een tekort aan chauffeurs in de sector.

In dit scenario kan de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) een cruciale rol spelen. SOOB biedt subsidies voor opleidingen en trainingen om de inzetbaarheid van medewerkers in de transportsector te verhogen. Dit kan helpen bij het aantrekken van nieuw talent en het verbeteren van de vaardigheden van bestaande werknemers, wat uiteindelijk kan bijdragen aan het oplossen van het tekort aan chauffeurs.

Daarnaast kan de calculator op verblijfskostenvergoeding.nl een belangrijke rol spelen. Het helpt bedrijven bij het berekenen van o.a. de verblijfskostenvergoeding voor chauffeurs volgens de CAO Beroepsgoederenvergoeding. Dit zorgt ervoor dat chauffeurs eerlijk worden gecompenseerd voor hun tijd op de weg, wat kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het beroep en mogelijk kan helpen bij het aanpakken van het personeelstekort.

De opkomst van vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs in het Beroepsgoederenvervoer

Het aantal vrouwen dat als vrachtwagenchauffeur werkt in de sector beroepsgoederenvervoer is de afgelopen jaren toegenomen. Hoewel ze nog steeds in de minderheid zijn, zijn ze steeds vaker op de weg te vinden. In een paar jaar tijd is het aantal vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs verdubbeld: van 2% in 2017 naar 4% in 2019. Er is ook een speciale campagne gevoerd om meer vrouwen te werven voor het beroep van vrachtwagenchauffeur. Dit suggereert dat de sector openstaat voor en actief streeft naar meer diversiteit in hun chauffeursbestand. Het blijkt dat er de laatste jaren hier geen onderzoek naar is gedaan.

Wat maakt het beroep van chauffeur zo mooi

Het beroep van chauffeur kan om verschillende redenen aantrekkelijk zijn:

 • Vrijheid: Als chauffeur heb je een zekere mate van vrijheid die je in veel andere beroepen niet vindt.
 • Reizen: Chauffeurs hebben de mogelijkheid om te reizen en nieuwe plaatsen te zien, zowel binnen Nederland als in andere landen.
 • Belangrijk werk: Chauffeurs spelen een cruciale rol in onze economie door essentiële goederen en producten te vervoeren.
 • Sociale interactie: Chauffeurs hebben vaak de kans om met veel verschillende mensen te communiceren, wat het werk interessant en gevarieerd kan maken.

Het is belangrijk op te merken dat de ervaring van elke chauffeur uniek is en kan variëren afhankelijk van factoren zoals het soort goederen dat ze vervoeren, de routes die ze rijden, en het bedrijf waarvoor ze werken.

Complexe berekeningen

Daarnaast kan deze tool bijdragen aan het oplossen van enkele van de uitdagingen die we eerder hebben besproken, zoals het verbeteren van de efficiëntie door het automatiseren van complexe berekeningen. Dit kan tijd besparen en menselijke fouten verminderen.

Kortom, ondanks de uitdagingen blijft de sector van beroepsgoederenvervoer over de weg een essentiële rol spelen in onze economie. Met de juiste tools en strategieën, zoals de calculator op verblijfskostenvergoeding.nl, kunnen bedrijven deze uitdagingen aangaan en een duurzame toekomst voor de sector creëren.

laat de complexe berekeningen onze zorg zijn

Bronnen:

 1. https://transportlogistiek.nl
 2. https://trendrapport.s-bb.nl.
 3.  https://transportlogistiek.nl/
 4. https://www.stl.nl
 5. https://www.fnv.nl
 6.  https://www.salaris-informatie.nl
 7. soobsubsidiepunt.nl
 8. transport-online.nl
 9. Niwo.nl