vakantiedagen pauzestaffel Eendaagse nachtvergoeding en Tijd voor tijd.

Pro Totaal 4 weken, tabblad ‘Home’ en Pro Totaal maand, tabblad ‘Admin’, uitleg aflevering 1

Download deze aflevering als PDF   

index:

 1. Tabblad Home/ Admin
 2. Hoe werkt de calculator verblijfskostenvergoeding
 3. Vakantie en vrije dagen
 4. Ook Tijd voor tijd
 5. Zoals code rondom de verblijfskostenvergoeding
 6. Overige opties
 7. vakantietoeslag gewijzigd
Geldigheidsduur van de licentie
Pauzestaffel
Km vergoeding
Diverse vergoedingen
Verlegd weekend
Eendaagse nachtvergoedingen
Standplaats
Dienstverband
vakantiedagen
ATV
Tijd voor tijd.
Persoonlijk keuzebudget

Welkom bij onze uitleg van de calculator Pro Totaal 4 weken.
Deze aflevering gaat over het tabblad ‘Home’.

Elke chauffeur een eigen bestand

Dit is een uitleg van het Excelprogramma reiskostenvergoeding. Het programma berekent niet alleen de verblijfkostenvergoeding maar heeft ook de mogelijkheid tot urenregistratie. Om het een en ander goed te kunnen gebruiken moeten eerst alle grijze velden op het tabblad ‘Home’ ingevuld worden. Bij een aantal cellen gebruiken wij Macro’s. Bij het openen van Excel kan gevraagd worden of die moeten worden ingeschakeld. U dient dit te bevestigen. Hierbij zal er in de periode tabbladen een kolom bijkomen of verdwijnen bij het invullen van een ‘ja’ of ‘nee’.
Elke chauffeur en/of medewerker krijgt een eigen bestand met een eigen historie.

Geldigheidsduur van de licentie


In rij 5 staat de geldigheidsduur van de licentie en de code die u krijgt voor het verlengen van de licentie. Deze kunt u alleen veranderen in het bijgeleverde bestand ‘algemene code’. Hierdoor krijgen alle kopieën de juiste licentieduur. Om deze reden moet het bestand ‘algemene code’ altijd in de zelfde map staan als de calculator. De duur van de licentie wordt bepaald door de betaling. De code heeft geen invloed op de licintieduur, hoewel dit dit aanders kan worden aangeven.

Sommige cellen zijn vanzelfsprekend in te vullen, bij andere krijgt u iets meer uitleg.
Alle in te vullen cellen staan in kolom E plus I14 en N12.
We beginnen bovenaan.
U vult in:

In E5: Het betreffende jaar.
E6: Uw bedrijfsnaam.
E10 en E11: De voor- en achternaam van de werknemer.
E12: Het ID-nummer van de chauffeur, als deze er is. Deze cel mag ook leeg blijven.
E13 en E141: Geboortedatum en datum in dienst. Deze beide waarden zijn van belang voor het berekenen van de vakantiedagen.
I14 Is alleen vanaf versie 2017v1.06 beschikbaar. Dit is einde dienstverband. Deze datum is nodig voor het berekenen van hetrestant vakantiedagen.

pauzestaffel


E14: Bij de pauzestaffel wordt de pauze conform de cao automatisch ingevuld als er in deze cel een ‘ja’ staat. Deze waarden zijn te overschrijven. Wordt er in cel E12 een verandering aangebracht nadat er al pauzes zijn ingevuld, of worden deze nog eens bevestigd, dan wordt overschreven wat er in de kolom “pauze” staat.

Km vergoeding


Dus ook in E15: komen er bij een ‘ja’  2 cellen bij in de periodes: een voor het invullen van de gereden kilometers en een voor de berekening. Bij een ‘ja’ komt er in
E16: een bedrag te staan, dit is nu € 0,19. Dit is de waarde voor het berekenen van de kilometervergoeding. Deze waarde is te overschrijven of in de formule =ALS(E16=”nee”;;0,19) aan te passen.

Diverse vergoedingen


E17: Diverse vergoedingen. Dit kan van alles zijn, van ingeleverde bonnetjes tot bekeuringen. Wordt er een bedrag, zoals een bekeuring, van het loon afgehouden, gebruikt u dan een –teken. Bij een ‘ja’ wordt deze kolom zichtbaar.
Een omschrijving van het bedrag kunt u invoeren als er in E30 een ‘ja’ staat. Hierover straks meer.

Verlegd weekend.

E18: Verlegd weekend. Als u deze optie wilt gebruiken, dient u contact met ons op te nemen. Deze kolom kan ook worden gebruikt voor de dubbele bemanning, 80%-regeling. Neemt u ook hiervoor eerst contact met ons op.

Eendaagse nachtvergoeding

Eendaagse nachtvergoeding
E20: Ook hier komt er bij een ‘ja’ een kolom voor de Eendaagse nachtvergoeding  bij. Deze is alleen van toepassing na 1-7-17 en geeft de uren aan tussen 21.00 en 5.00 uur. Dit zijn nog hele uren. Op het einde van de periode worden deze uren omgezet naar 19%

Dienstverband

Dienstverband Eendaagse nachtvergoeding
dienst codes Eendaagse nachtvergoeding
E22: Dienstverband V of O.
V: vaste dienst, minimaal 40 uur in de week. Ook mogelijk 160 uur per periode, hierover meer bij E31.
D: dubbele bemanning, 7 uur 150%- en 80%-regeling. Voor de 80%-regeling dient u contact met ons op te nemen zoals bij verlegd weekend.

Wilt u deze regeling gebruiken dan moet in “verlegd weekend” ‘ja’ staan. Hierdoor kan de regeling per dag worden ingesteld.
O: oproepkracht / 0-urencontract. 8 uren per dag 100%, minimaal 3 uur per oproep.

Alleen chauffeurs

E23: Chauffeur. Alleen chauffeurs krijgen verblijfskostenvergoeding.

aantal vakantiedagen

vakantiedagen Eendaagse nachtvergoeding
E24: Aantal vakantiedagen, deze worden hier automatisch ingevuld. Dit wordt later behandeld.

ATVE25: Hier staat standaard het aantal ATV-dagen. Dit kanveranderd worden als dit in de cao anders wordt aangegeven.
Dus ook in E26 Type ‘ja’ voor de ATV in de vakantie op te nemen.

Tijd voor tijd regeling.


verder: E28 Hoe past u tijd voor tijd toe? Type hier ‘ja’, er komt een kolom in de periodes bij. Hierover in een volgende aflevering meer.
Indien in E28 een ‘ja’ staat E29 komt er in E29  220 te staan. Dit kunt u wijzigen in 230 of 240. Wat voor u van toepassing is. Met andere getallen zal de tijd voor tijd niet werken.

Omschrijving.

E30: Hier komt bij ‘ja’ er een kolom bij, kolom D.
Hier kunt u naar believen van alles invullen. Als gevolg van een ‘ja’ in cel E18, kunt u hier ook de beschrijving voor diverse vergoedingen invullen.

160 uur per periode

zoals in E31 een   ‘ja’ typen wordt standaard 160 uur per periode als 100% gegeven. Voor zover er uren genoeg zijn zal de rest 130% worden. Bij ‘nee’ dient u zelf in de gaten te houden dat de 100% uren per week minimaal op 40 uitkomt.

Hier kunt u in cel N12 het tegoed of tekort aantal vakantiedagen invullen. Dit wordt opgeteld bij of afgetrokken van het jaartegoed van de werknemer volgens het aantal jaren in dienst of de leeftijd. Bij een ‘ja’ in E27, zal de 3,5 uur ATV opgeteld worden bij het aantal vakantiedagen.

Let op. Er is een nieuwe functie bij gekomen. Valt het begin en/of eind dienstbetrekking binnen dit jaar dan wordt het restant tegoed afgetrokken van het jaarrecht. Dit aantal komt dan in de grijze cel, N12 te staan. Hoe dan ook de vakantiedagen en uren geven een raar beeld achter de komma. Dit komt doordat het aantal vakantiedagen door het aantal werkdagen per jaar word gedeeld.
De cellen O17 t/m T30 geven de totalen weer die in de periodes worden berekend.


Nieuw vanaf 1-1-2018

Persoonlijk keuzebudget (PKB)

Persoonlijk keuzebudget

In het tabblad ‘Home’ of ‘Admin’, helemaal onderin, staat een volledige persoonlijk-keuzebudgetadministratie. Deze administratie haalt gegevens van de andere tabbladen. Voor zover dit nodig is, zullen er ook gegevens in de tabbladen gezet worden.
Vervolgens gebruikt u het Persoonlijk keuzebudget door in E31 een ja te zetten. In E33 komt de loonschaal, in dit geval D6. De berekening, in de rijen 32 en 33, gaat volgens de cao.

Tijd voor tijd meenemen

Let wel op dat er voldoende tijd-voor-tijduren zijn.

De rijen 35 en 36 t/m kolom F staan niet in de cao.. met een ‘ja’ in E32 activeert u deze. Nu kunt u een aantal tijd-voor-tijddagen invullen in cel E26. In cel F35 zet u het cijfer van de periode waaruit deze gehaald dient te worden, waardoor de 8 uur tijd voor tijd wel van het totaal in de betreffende periode / maand wordt afgetrokken maar niet bij de 100% uren opgeteld.

Opnemen

In H35 komen de opgenomen dagen te staan. Opnemen doet u door in de periode / maand in de kolom ‘urencode’ de code 17 te plaatsen. Dan worden er meteen 8 uren geschreven.

I35 is de opgenomen waarde. Daarna volgen het restsaldo en de restwaarde. Dit staat in het voorbeeld in de min, dat mag eigenlijk niet.

Extra dagen bijkopen kan in G35. U krijgt in een bericht te zien wat de opgenomen dagen kosten. Deze dienen van het salaris te worden ingehouden. J32 is de loonschaal welke u heeft aangegeven in E33. K32 is het totaalbedrag van I32.

U ziet, dit is een totale Persoonlijk keuzebudget(PKB-)administratie waar u niets aan hoeft te doen.

Tot zover

Tot zover deze aflevering van de uitleg van de calculator Pro Totaal 4 weken, tabblad ‘Home’.
In het kort hopen wij dat deze uitleg u heeft geholpen met een beter gebruik van de calculator.
Daarnaast hopen wij u weer te zien bij een van de volgende afleveringen.

Tot slot: zie ook de andere afleveringen van Pro Totaal 4 weken.

 1. Tabblad Home/ Admin
 2. Hoe werkt de calculator verblijfskostenvergoeding
 3. Vakantie en vrije dagen
 4. ook Tijd voor tijd
 5. zoals code rondom de verblijfskostenvergoeding
 6. overige opties
 7. vakantietoeslag gewijzigd

Heeft u ondanks deze uitgebreide uitleg nog vragen en/of opmerkingen of mist u onderwerpen bij de uitleg, dan horen wij dat graag van u.
Hoe dan ook horen wij graag uw aanvullingen en opbouwende opmerkingen.
Stuur dan een mail naar info ad verblijfskostenvergoeding.nl

verblijfskostenvergoeding.nl en de ‘Verblijfskostenvergoeding calculator’ zijn handelsnamen van jaclang.nl