Rijen en kolommen met o.a eendaagserit en meerdaagserit

Welkom bij onze uitleg van de calculator Pro Totaal 4 weken en Pro Totaal maand. Aflevering 2

Download deze aflevering als PDF  

1.Tabblad Home
2. Werking van de calculator verblijfskostenvergoeding Periodetabbladen.
3. Vakantie en vrije dagen
4. Tijd voor tijd
5. Code rondom de verblijfskostenvergoeding
6. Overige opties
7. vakantietoeslag gewijzigd

Deze aflevering gaat over de tabbladen ‘periodes en maanden’, rijen en kolommen. Volgens de CAO beroepsgoederenvervoer. Voor o.a. de eendaagserit en meerdaagserit

19% nachtvergoeding

In rij 1 zijn de naam van de chauffeur en uw bedrijfsnaam reeds ingevuld en in C1 de lopende periode.
Bij deze uitleg heb ik de 19% nachtvergoeding aan staan in kolom AY of BI. Als dit niet het geval is, doe dit dan alsnog en zet in ‘Home’ E20 of ‘Admin E24 op ‘ja’.
eendaagserit en meerdaagserit

Datum

In kolom A staan de dagen van de week, deze kunt u niet zelf invullen. Deze dagen zijn gekoppeld aan de datum in kolom B.
Boven de weekdagen vindt u het weeknummer van de lopende week.
datum eendaagserit en meerdaagserit In kolom B staat de datum.
Deze wordt standaard aangeven met een verwijzing naar een cel er boven bijvoorbeeld =B10+1 als u in B11 staat. Deze is te overschrijven en mag ook een datum bevatten.

Het kan voorkomen dat een chauffeur 2 begintijden heeft op eenzelfde dag. In dat geval kunt u 2 keer dezelfde datum neerzetten door de datum in te typen of in de formule ‘+1’ weg te halen.
Let er hierbij op, dat er onderaan de week of maand ook altijd een datum bijgezet wordt als er een(zelfde) datum bij geplaatst wordt, zodat de week altijd eindigt op de zelfde dag.

Dit is zeer belangrijk.

Als de laatste dag van de week niet altijd dezelfde dag is, zondag of maandag, kan dit tot fouten leiden in de eendaagserit en meerdaagserit doordat er misschien ergens zondag staat als u maandag bedoelt. Zo kunnen voor de maandag de zondaguren van 200% worden berekend.

 

Het kan voorkomen, dat u rijen tekort komt bij het toevoegen van meerdere datums. Als u in dit geval de laatste gele cel invult, verschijnt er automatisch een nieuwe regel. Dit kunt u onbeperkt toepassen.

Kolom C slaan we nu even over, hierover straks meer.
tijden eendaagserit en meerdaagserit

Kolom D t/m i zijn uw invoervelden.

Decimale stelsel

Tijden moeten ingevoerd worden in het decimale stelsel, dus achter de komma 25, 50, 75 of 0. Elk ander getal zal een foutmelding geven in cel D2. De berekeningen gaan altijd per kwartier.

maand versie
4 weken versie

Een 0 invoeren

D: is de begintijd. Als u een 0 invult, zal deze weer verdwijnen. Deze wordt wel als zodanig herkend. Als de cel in tekstmodus staat, moet er een 0 worden ingevuld. U kunt hier tot maximaal 24 uur invullen.
E: is de eindtijd. Doordat een chauffeur niet altijd voor of om 24uur eindigt mag en moet soms de eindtijd kleiner zijn dan de begintijd.

Dit heeft betrekking op sommige cao-berekeningen voor de eendaagserit en meerdaagserit, bijvoorbeeld op de ‘na 14 uur, de 12 uur’-regeling, maar ook als de eindtijd om bijvoorbeeld 3 uur is. Als de eindtijd 24 uur zou zijn en de volgende dag om 3 uur, dan zal er geen ééndaagserit (code 1) verblijfskostenvergoeding berekend worden omdat de totaaltijd na 24 uur kleiner is dan 4 uur.

één situatie

Er is slecht één situatie waarbij het eind op een volgende regel moet komen als deze kleiner is dan de begintijd. Dat is bij een meerdaagse rit bij de einddag (code 4). Hierover straks meer.

H: Overstaan
overstaan eendaagserit en meerdaagserit
Hier vult u een X in als er sprake is van overstaan. Overstaan is als er bij een meerdaagse rit op een buitenlandse nationale feestdag niet gereden mag worden.
Dit kan alleen bij een tussendag. Ook hierover straks meer. Ook kan hiermee de onbelaste vergoeding uitgezet worden door een X te plaatsen. Dit kan alleen bij de onbelaste vergoeding code 3 en bij code 1.

G: Pauze.

Als er in het tabblad ‘Home’ E15 ‘ of in ‘Admin’ E14 ‘ja’ staat, wordt hier de pauzestaffel neergezet, zoals in de cao is omschreven. Deze is te overschrijven. Bij een ‘nee’ in E15 of E14 zijn alle cellen van de pauze leeg. Wordt de pauzestaffelinstelling naderhand nog eens ingevuld, dan worden al waarden overschreven of weggehaald. Wees hier dus zeer voorzichtig mee. Overigens kunt u wel de cellen overschrijven. De pauze heeft geen invloed op de eendaagserit en meerdaagserit.

 

urencode

I: urencode. Scrol het tabblad naar beneden vanaf A76 of A 49 en daaronder. Hier staan de codes die u kunt gebruiken. In de meeste gevallen dient u een code in kolom I, of J te plaatsen.

Een feestdag wordt automatisch herkend,. Een code of uren zijn niet nodig, tenzij er op de feestdag werk wordt verricht. Dan vult u alles in als voor een gewone dag. De gewerkte uren worden dan gekenmerkt als 200% in kolom S.

Met code 9 of 10 kunt u zelf een feestdag genereren.

Vakantie of ziekte

Bij enkele codes zoals vakantie of ziekte wordt automatisch 8 uur berekend. Betreft het bijvoorbeeld een halve dag dan zet u wel begin- en eindtijd zonder pauze, bijvoorbeeld 6 tot 10 uur. Dit zou bijvoorbeeld een halve snipperdag kunnen zijn.
Daarna maakt u een zelfde datum aan en zet daar bijvoorbeeld 10 tot 16 uur met een andere code.
Bij wachtdag en onbetaald verlof komt in kolom L of J wel het aantal uren 8 te staan, maar deze uren worden niet meegenomen in de optelling.

Alleen voor de 4-wekenversie

L. of J: Het totaal aantal uren van die dag. De volgende beschrijving is alleen voor de 4-wekenversie.
De tijden worden gesplitst als de eindtijd kleiner is dan de begintijd. Dan wordt de eindtijd bij de volgende (juiste) dag opgeteld. Deze uitzondering is slechts tot deze kolom beperkt.

alleen bij de 4 weken versie

De pauze wordt van het grootste getal afgetrokken in dit geval de tijd vóór 24.00 uur.
Bij een wachtdag of onbetaald verlof wordt hier 8 uur neergezet of opgeteld, maar niet opgeteld bij het eindtotaal van de week.

M. of Q: Als er in kolom K of I een code staat van 1 t/m 4 dan volgt de onbelaste vergoeding volgens de cao. Bij elke andere code blijft deze leeg.

Nachtrit

Q of R: Bij een nachtrit voor 1-7-17 komt hier de belaste nachtvergoeding of de belaste vergoeding bij overstaan. Deze twee kunnen nooit samenvallen.

R: Hier wordt aangegeven of het een zaterdag of zondag betreft. Een feestdag
wordt als zondag aangemerkt. Bij andere dagen blijven deze cellen leeg.

S: Deze kolom is alleen voor zaterdag- en zondaguren.

Tot slot.

Nacht uren

AY of BI: Nacht uren á 19%. Deze worden alleen ingevuld bij dagen die vallen op of na 1 juli 2017. Dit zijn de hele uren van 21.00 tot 5.00 uur bij de 4-weken- of maandtotaaloptelling worden al deze uren omgezet naar 19% en opgeteld bij de 100% uren in cel E74 of A39. Alleen bij eendaagserit en meerdaagserit code 1


Tot zover

Tot zover deze aflevering van de uitleg van de calculator Pro Totaal 4 weken, tabblad ‘Home’ en Pro Totaal maand.
Wij hopen dat deze uitleg u heeft geholpen bij een beter gebruik van de calculator.
Wij hopen u weer te zien bij een van de volgende afleveringen.

Zie ook de andere afleveringen van Pro Totaal 4 weke

1. Tabblad Home
2. Werking van de calculator verblijfskostenvergoeding Periodetabbladen.
3. Vakantie en vrije dagen
4. Tijd voor tijd
5. Code rondom de verblijfskostenvergoeding
6. Overige opties
7. vakantietoeslag gewijzigd
Heeft u ondanks deze uitgebreide uitleg nog vragen en/of opmerkingen of mist u nog onderwerpen die er volgens u bij moeten/kunnen, dan horen

wij graag uw opbouwende opmerkingen.
Stuur dan een mail naar info ad verblijfskostenvergoeding.nl


verblijfskostenvergoeding.nl en de ‘Verblijfskostenvergoedingcalculator’ zijn handelsnamen van jaclang.nl.

Jaco Langeveld
De Stelling 10-49
8232 EB Lelystad
KvK. 32129292
 www.verblijfskostenvergoeding.nl
info ad verblijfskostenvergoeding.nl
mob. 06 15680923
tel. 0320 249331