Handleiding Basic+ / Pro pakketten

Schermafbeelding 2015-12-14 om 18.31.08

Handleiding verblijfskosten, meerdaagserit, overstaan, eendaagse nachtrit

Deze Handleiding is ter ondersteuning van  de Verblijfskosten calculator en is eenvoudig in gebruik, alleen de tijdnotatie is belangrijk.

Klik hier voor een meer gedetailleerde handleiding voor de PRO Extra en Pro Totaal

index

1 Tijden Invoeren; 7 Vergoeding overstaan
2 Eindtijd kleiner dan begintijd; 8 eendaagse nachtritten
3 Meerdaagse rit; 9
4 Weeknummer; 10
5 Dagen van de week en de datum 11 Pagina instellen voor printen
6 Standplaats; 12 Licentie en disclaimer
13 Niet tevreden, geld terug garantie.

Voorbeeld:
begintijd 7,50 i.p.v. 7:30
Eindtijd 16,75 i.p.v. 16:45
De rest wijst zich vanzelf, mocht u onverhoopt nog een vraag hebben dan is die hieronder te vinden. Wanneer er voor u iets niet geheel duidelijk is, kunt u ons altijd mailen of bellen. Ons telefoonnummer staat in de calculator.

De V.K.V. calculator is door eenvoud sterk.

naar boven

Artikel 40

van de CAO Vergoeding van verblijfkosten

  1. Aan de werknemer worden volgens het in lid 3 van dit artikel opgenomen schema de onderweg gemaakte kosten vergoed bestaande uit maaltijden, overige consumpties en kleine uitgaven verbonden aan de uitoefening van de dienstbetrekking. Hieronder vallen niet de kosten van logies, inrichting van de cabine, koersverschillen en uitbetaalde fooien.
  2. Van lid 1 kan worden afgeweken indien een afzonderlijke detacheringsregeling is getroffen of de werkgever een regeling heeft getroffen waardoor de werknemer gratis gebruik kan maken van bedrijfskantinefaciliteiten. Deze bedrijfskantinefaciliteiten dienen qua niveau overeenstemming te zijn met de rechten die normaal gesproken ontleend kunnen worden aan onderstaand schema.

Er zijn 3 versies van de calculator waaruit u kunt kiezen, naar gelang uw behoefte. Deze handleiding betreft de Basic + en de PRO versies

De berekeningen in dit programma zijn geldig tot het einde van de lopende cao waarvan de data in de calculator is verwerkt.
Dit programma berekent  o.a. de verblijfskostenvergoeding volgens de CAO beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.

De verblijfskostenvergoeding mag onbelast aan de werknemer worden verstrekt.

Bij de versie Basic + en PRO kunnen de vermelde uren afwijken van de werkelijk gemaakte uren. Dit zijn dan ook alleen die uren waar de verblijfskostenvergoeding van toepassing is.

Alle bedrijven in de sector dienen zich aan de cao te houden zolang er een AVV (algemeen verbindend verklaring) is. Uitgezonderd Cao’s die dispensatie hebben gekregen.

naar boven

Handleiding Tijden Invoeren;

Het invoeren van de begin en eindtijd is van 0:00- tot 24:00 uur en minimaal in tijdsblokken van een kwartier.
Alleen in de tijdsnotatie met hele getallen daarna alleen de getallen achter de komma met *, of *,25 of *,5 of *,75 met andere tijdnotaties invoeren klopt de berekening niet meer.
Let er op dat dit exact gebeurt, een foutje (bijvoorbeeld 7,55 of 6,30) geeft een verkeerde berekening.
De originele Excel tijdsnotatie dus niet gebruiken

naar boven

Eindtijd kleiner dan begintijd;

Alleen het invullen van de begin- en eindtijden zou voldoende moeten zijn.
De eindtijd mag lager zijn dan de begintijd maar nooit meer dan hetgeen er voor de berekening van toepassing is. Dit heeft te maken met de (12 uren na 14,00 uur) toeslag.

Voorbeeld 1;

Handleiding tijden

Start 14:50 uur
Eind 4:00 uur
Totaal 13:50 uur

De extra toeslag, twaalf en meer uren afwezig van de standplaats na 14:00 uur wordt nu meeberekend.
Uren die na 00:00 uur worden gewerkt, aansluitend op de uren van de vorige dag komen ook voor de berekening in aanmerking.

Voorbeeld 2;

Handleiding

Begintijd is 18:00 uur eindtijd is 02:00 uur. Hier vult u de waarden begin 18 en eind 2 in dat is 8 uur voor de vergoeding.
Als u voor 14:00 uur begint dient u na 24:00 uur niet meer dan 4 uur in te vullen. Wanneer er de volgende dag meer dan 4 uur aansluitend op 00:00 uur zijn, moet dit als een nieuwe dag worden gezien.

Voorbeeld 3;

Begintijd 11:50 uur
Eindtijd 05:00 uur de volgende dag
De berekening is in dit geval
Begin 11:50 uur
Einde is 24:00 uur
Volgende dag invullen
Begin 00:00 uur
Einde is 5:00 uur
Als er na 00:00 uur tot maximaal 3,75 uur wordt geschreven,
dient dit als volgt te worden ingevuld:
begintijd 11:50 uur
eindtijd 3,75 uur
De 3,75 uur worden bij de eerste dag berekend.
naar boven

Meerdaagse rit;

Handleiding meerdaagse rit

Vul voor de begintijd een code in met drie gelijke getallen
Voor de eerste dag is dit 111
Voor de tussenliggende dagen is dit 222
De laatste dag is de code 333
Het programma maakt dan de juiste berekening.
Bij de begindag is het niet nodig de eindtijd te vermelden
Bij de tussenliggende dagen hoeven er geen begin- en eindtijden te worden ingevuld
Bij de laatste dag is de begintijd niet nodig voor de berekening
Dit mag wel maar heeft geen effect op de berekening.
naar boven

Weeknummer;

Vul voor de eerste dag de juiste datum in, deze is van invloed op het weeknummer
Als deze functie niet beschikbaar is en de fout #NAAM? wordt als resultaat gegeven, dient u de invoegtoepassing Analysis ToolPak te installeren en te laden.
Ga als volgt te werk;

  1. Klik op Invoegtoepassingen in het menu Extra.
  2. Schakel in de lijst Beschikbare invoegtoepassingen het selectievakje Analysis ToolPak in en klik op OK.
  3. Volg indien nodig de aanwijzingen in het installatieprogramma op.

naar boven

Dagen van de week en de datum;

Vul in het bovenste gele vak de datum in van de betreffende week, beginnende op zondag.
Selecteer deze datum en sleep (kopieer) deze naar beneden tot de laatste gele cel in het vak. De datum voor elke dag is nu ingevuld en de dagen worden aangegeven van zondag tot zaterdag.
naar boven

Standplaats;

De verblijfskostenvergoeding is alleen van toepassing bij een afwezigheid van de standplaats van meer dan vier uur. Als de werkzaamheden opnieuw buiten de standplaats daarna weer meer dan 4 uur berdaagt, dus meerdere keren per dag, dan dient men de datum voor die dag nog eens in te voeren.
Als hierdoor het aantal rijen van zeven wordt overschreden, kunt u wel de berekening maken, maar dient deze naderhand te worden vervangen door de volgende datum (dag). Het is aan te raden de bedragen in de velden die worden vervangen op te schrijven en zo nodig bij elkaar op te tellen en achteraf onder het eindbedrag van de juiste week in te voeren.
Afwezigheid van de standplaats korter dan vier uur wordt niet berekend, deze komt volgens de cao niet voor een verblijfskostenvergoeding in aanmerking

bij de Basic + en de PRO versie alleen de tijden die betrekking hebben op de vergoeding invoeren, anders wordt er teveel berekend.
Vrije dagen en vrije uren niet invoeren

naar boven
Vergoeding overstaan

Vergoeding overstaan Artikel 41

Vergoeding overstaan

Ten aanzien van de werknemer die in het kader van zijn dienstuitvoering gedurende een weekend of een (buitenlandse) feestdag niet op zijn standplaats verblijft terwijl aan hem voor die dag geen werkzaamheden zijn of kunnen worden opgedragen, wordt aan hem ter zake van de extra kosten van het niet-vrijwillig verblijf een extra vergoeding van € 10,32* netto en € 18,07* bruto per dag toegekend. Deze bedragen worden per 1 oktober 2009* verhoogd naar € 10,41* netto en € 18,23* bruto per dag.

* deze data zijn een voorbeeld en verschillen per cao-periode

Het programma berekent deze bedragen wanneer u de checkbox achter de in te voeren tijden aanvinkt.

De code voor meerdaagse rit 222 dient ingevuld te zijn: alleen dan krijgt u de vergoeding overstaan.
naar boven

ééndaagse nachtritten

Artikel 37

Toeslag ééndaagse nachtritten/Toeslagenmatrix

1a) Per 1 januari 2017 wordt voor ééndaagse nachtritten voor de diensturen gelegen tussen 20.00 uur en 04.00 uur een vergoeding van € 2,66 bruto per uur toegekend.

1b) Met ingang van 1 juli 2017 is voor ééndaagse ritten voor de diensturen op maandag tot en met zondag gelegen tussen 21.00 – 05.00 uur een toeslagenmatrix van toepassing waarbij een toeslag van 19% op het uurloon toegekend.

2) Bij samenloop van de toeslag ééndaagse nachtritten/toeslagenmatrix met de ploegendiensttoeslag in de zin van artikel 36 komt enkel de ploegendiensttoeslag tot uitkering.

3) De toeslag ééndaagse nachtritten/toeslagenmatrix en eventuele overurentoeslagen zijn los van elkaar staande toeslagen die gelijktijdig van toepassing kunnen zijn.

Voor de toeslag voor eendaagse nachtritten hoeft u geen code in te voeren.

deze optie is alleen beschikbaar in en vanaf de PRO versies
naar boven

Pagina instellen voor printen

Printen Opslaan

Ga in Excel in de werkbalk naar “Beeld” en selecteer vervolgens “pagina eindvoorbeeld”
Ga onder de gele strook staan.
Met de rechter muisknop “Pagina-einde invoegen”.
Sleep blauwe lijnen daar de juiste plaats.

Als u een gehele periode wilt printen, gaat u op het Excel werkblad naar “beeld” en selecteert u “pagina eindvoorbeeld”. Nu kunt u op het werkblad de pagina einden aanpassen. Zorg dat de gehele pagina op n A4 past.
Selecteer nu “staande pagina”
selecteer zwart wit printen (om koste voor inkt te besparen).

U kunt dit Excel bestand opslaan.
Het wordt echter aanbevolen om de ingevulde periodes direct te printen.
Wanneer de licentie verlopen is zullen alle berekende bedragen van dit gehele bestand worden vervangen door tekst. Dit bestand is dan niet meer te gebruiken en u dient een nieuwe licentie aan te vragen.
U ontvangt dan een nieuw V.K.V. berekeningsbestand of code om de calculator te upgraden
naar boven

Licentie en disclaimer

Dit programma (Excel bestand) mag alleen gebruikt worden door licentiehouders. Voor eigen gebruik mag het gekopieerd worden, voor zover dit nodig is voor de verwerking van eigen gegevens. Voor de Pro gebruiker mogen er kopieën gemaakt worden voor het aantal personen dat in het bedrijf werkzaam is en als zodanig de verblijfskostenvergoeding ontvangen.
Wanneer de licentie is verlopen, zal de module geen verblijfskosten meer berekenen en blijven de waarden op nul staan. U wordt hiervoor tijdig gewaarschuwd door de module, zodat u ruim op tijd een nieuwe licentie kunt aanschaffen.

Diclaimer

De auteur van dit programma en Handleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
Verkeerd gebruik.
Wijziging van De regeling in de cao
Wijziging van de gegevens in de formules
Gebruik van een ander programma dan Excel 2003
Andere onduidelijke aangelegenheden.
Dit programma is slechts een hulpmiddel, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Lees de algemene voorwaarden.

naar boven

Niet tevreden, geld terug garantie.

Wanneer dit programma (sheets) berekening verblijfskostenvergoeding binnen een maand na aankoop van de licentie niet voldoet aan uw verwachting
krijgt u het reeds betaalde bedrag volledig terug.

Zie onze garantie bepalingen

naar boven

Klik hier voor een meer gedetailleerde handleiding voor de PRO Extra en Pro Totaal