Keuzes maken als (beginnend) transportondernemer

Chauffeurs betalen volgens cao en per welke betaalperiode?

Als je beginnend transportondernemer bent (of een die voor het eerst chauffeur(s) in dienst neemt) dan moet je een aantal beslissingen nemen die naderhand niet zomaar even gewijzigd kunnen worden. Een daarvan is, betaal jij je chauffeurs volgens de cao? Een tweede beslissing die je moet nemen, van welke betaalperiode ga je uit?

Wat zeggen de statistieken?

Uit de statistieken van Niwo.nl blijkt dat er op 1 januari 2020 in Nederland 422 transportbedrijven met een of meer vergunningen zijn bij gekomen. Daartegenover waren er 83 faillissementen in 2019. Bij elkaar zijn er dus 422 + 83 = 505 nieuwe bedrijven.
Uit de statistieken van Niwo.nl interpreteer ik dat het merendeel van de nieuwe transportbedrijven eenmansbedrijven zijn. Een aantal zullen vroeg of laat ook chauffeurs in dienst nemen.

beginnend transportondernemerbeginnend transportondernemer
Bedrijven in het beroepsgoederenvervoer met een of meer vergunningen op 1 januari 2020. Statistieken van Niwo.nl

Cao-beroepsgoederenvervoer toepassen

Ben je transportondernemer en rijd je voor derden, dan heb je per vrachtwachtwagen een transportvergunning nodig (zie Niwo.nl). Dit houdt vanzelfsprekend in dat je in de beroepsgoederenvervoer branche zit. Hierdoor ben je verplicht om de cao-beroepsgoederenvervoer toe te passen. In de regel is dit een AVV cao (Algemeen verbindend verklaard) dat houdt in dat elk transportbedrijf deze cao dient toe te passen.

Nu is het als startend transportbedrijf (of eenmansbedrijf) moeilijk te concurreren met grote transportbedrijven die vaak op het randje van de wet hun bedrijfsvoering regelen.  En vooral als het gaat om chauffeurs; ze worden met verschillende constructies goedkoop uit het buitenland gehaald of er worden buitenlandse goedkope auto’s met chauffeur ingezet. Vaak worden dit witte nummerborden auto’s genoemd. Dit soort grote organisaties maken het de kleine ondernemer zeer moeilijk.

Hoe je de bedrijfsvoering als transportondernemer regelt dat is jouw keuze. Maar denk hier goed over na want als dit niet naar behoren geregeld is kunnen er zich vervelende situaties voordoen. Een chauffeur kan bijvoorbeeld gaan klagen waardoor de stichting VNB bij je komt aankloppen. Dan moet je grote stappen zetten om de situatie op te lossen. Niet alleen chauffeurs maar ook klanten kunnen eisen dat je de cao volgt omdat zij met de ketenaansprakelijkheid te maken hebben.

Chauffeurs uitbetalen, per 4 weken of per maand?

Hoe ga je de chauffeurs betalen? Hiermee bedoel ik niet via welke bank maar wordt de loonbetaling per 4 weken of per maand? Een beslissing die naderhand niet makkelijk terug te draaien is.

Van de week hoorde ik iemand bij een transportondernemer zeggen, (dit bedrijf hanteert het maandsalaris systeem) nadat ik had geopperd dat overstappen naar 4 weken salaris een overweging zou kunnen zijn, “dat zou lekker zijn! Dan krijgen ze een dertiende maand”.  Deze persoon had er al helemaal niets van begrepen.

De meeste regelingen en toeslagen binnen de cao-beroepsgoederenvervoer gaat over 4 weken of per week, bijvoorbeeld:

  • De betaling van 40 uur per week moet gegarandeerd worden;
  • Bij de tijd voor tijd regelingen praat men over 4 weken ofwel 160 uur;
  • Overuren gaan in bij meer dan 40 uur in de week niet zijnde zaterdag en zondag.

Het 4 weken salaris is een zeer stabiele loonbetaling. Per 4 weken (periode) wordt het loon betaald. De overuren volgen door de regel een periode later. Hierdoor zijn er 13 periodes in een jaar. Alleen binnen de eerste week en de laatste week van het jaar dienen er enige aanpassing gedaan te worden. 

4 weken salaris

Met deze manier van loonbetaling kan je een goed en duidelijk overzicht houden. De chauffeur krijgt altijd 160 uur keer 100% uitbetaald. De betaalde overuren komen altijd overeen met de periode betaling ervoor. Met andere woorden lijkt mij dit een uitermate evenwichtig systeem.

Nemen we nu het maandloon

De betaling van de 100% uren is voor elke maand gelijk, tenminste zo zegt de cao. Er wordt uitgegaan van standaard 174 uur per maand. Dit is een gemiddelde over het hele jaar en daar zit een probleem. De daadwerkelijke werktijduren verschillen per maand. Zo is februari meestal 160 uur en variëren de andere maanden tussen de 160 tot 178 uur.
Bij een maandsalaris dient men toch de drie bovengenoemde regelingen en toeslagen in acht te nemen. Dat wordt een moeilijke berekening omdat de weken de maanden overlappen.

Probeer dit praktijkvoorbeeld maar eens te berekenen; bij 40 uur per week gegarandeerd vallen de eerste twee dagen van een week in de ene maand en de laatste drie dagen in de volgende maand.
Deze chauffeur werkt de eerste twee dagen slechts 5 uur per dag.  De andere drie dagen komt hij uit op gemiddeld 12 uur per dag. Hij werkt die week 46 uur maar hier valt 10 uur in de ene maand en 36 uur in de volgende maand. Hoe ga je dit dan verrekenen bij een maandloon? Worden de eerste twee dagen gecompenseerd naar 16 uur dan krijgt de chauffeur 6 uur teveel.

twee loonbetalingen

Handmatig berekenen zal binnen een eenmansbedrijf nog wel gaan maar doe dit eens voor 20 chauffeurs elke maand weer. Een zeer tijdrovend proces evenals het proberen om hier een kloppende Excel formule van te maken. Uiteraard zijn er oplossingen, zo kun je een vast loon per maand en de overuren per 4 weken uitbetalen. Hiermee heb je in feite twee loonbetalingen. Het loon 12 keer per jaar en de overuren 13 keer per jaar. Wil je dit invoeren dan is het nog makkelijker en overzichtelijker om toch helemaal over te stappen naar het 4 weken salaris.

Bij de tijd voor tijd regeling krijg je eenzelfde probleem omdat deze altijd per 160 uur gaat. Ook het gegarandeerde loon van 40 uur in de week wordt lastig. De chauffeur (en jij als ondernemer) heeft geen goed overzicht van wat er wel en niet goed uitbetaald is of wordt.

Bespaar tijd en kosten met de VKV calculator

Nu zijn er programma’s die de loonuren, rijtijden en pauzes voor jou kunnen berekenen. Maar heb je dan zelf nog overzicht? Of ga je ervanuit dat wat het programma berekend ook per definitie goed is? Ga je dat dan ook controleren? Wees dan op het ergste voorbereid dit is zeer tijdrovend, om tureluurs van te worden.

zeer compleet programma doorontwikkeld

Niet voor niets ben ik meer dan 10 jaar bezig geweest om al deze uren, toeslagen en vergoedingen in een kloppend programma te zetten. Door eenvoudig de begin-, eindtijd en de pauze in te vullen, is er inmiddels een zeer compleet programma doorontwikkeld speciaal voor het beroepsgoederenvervoer. Zelfs berekeningen zoals de verblijfskostenvergoeding en de tijd voor tijd regelingen zijn geïmplementeerd.

Door gebruik te maken van een goede tool kan jij met de hele wirwar van regeltjes in een handomdraai afrekenen. Bespaar jezelf veel tijd en loonadministratiekosten en bekijk hoe onze calculator jouw transportbedrijf nog efficiënter laat draaien.  Of bel ons voor de mogelijkheden.