Met PayChecked toon je aan dat je volgens de regels werkt 

De transportsector in Nederland is aan een cao gebonden. Transportbedrijven die chauffeurs in dienst hebben zijn wettelijk verplicht deze toe te passen. Wie dat niet doet loopt zelf grote risico’s en zijn opdrachtgevers ook, er geldt immers de wettelijke ketenaansprakelijkheid. Met het Paychecked keurmerk toon je aan dat je volgens de regels werkt. Dat bevestigt je opdrachtgevers in de goede keuze en het geeft jou onderscheid in de markt.  

Hoge kosten in de rechtszaal

Het komt nog regelmatig voor dat transportbedrijven voor de rechter worden gesleept omdat zij zich niet aan de cao houden. Meestal is de gerechtelijke uitspraak dat het transportbedrijf achterstallig loon alsnog moet uitbetalen. Het gaan dan niet alleen om het loon maar ook om alle toeslagen. Hierdoor kan het te betalen bedrag enorm oplopen. Zo was ik ooit als getuige-deskundige bij een rechtszaak betrokken, waarbij een chauffeur 20.000 euro kreeg toegewezen. Het ging enkel om achterstallige verblijfskostenvergoedingen. Kun je nagaan hoeveel het kan worden als het ook nog toeslagen en andere vergoedingen betreft!

Hou je aan de cao

Logisch dat mijn advies is: betaal je chauffeurs volgens de cao. Op deze manier is de kans op een rechtszaak heel klein. Als je ook aan de verplichting voldoet om wekelijks of maandelijks met Uren-verantwoordingsstaten te werken, is de kans op een rechtsgang nog kleiner. De kans wordt nihil als je de Uren-verantwoordingsstaten volgens de regels toepast.

Uren-verantwoordingsstaten

Hoe gaat dat in zijn werk? De chauffeurs vullen wekelijks of maandelijks hun gewerkte uren in en leveren die af bij de loonadministratie. Die controleert en corrigeert eventueel, waarna de chauffeurs de lijst terugkrijgen. Als de chauffeur niet akkoord gaat met de correcties, moet hij of zij dit binnen een bepaalde tijd aangeven. Deze gegevens worden zorgvuldig bewaard door de werkgever.

Deze werkwijze is een cao-verplichting, maar het kan geen kwaad om dit in je bedrijfsreglement op te nemen om onduidelijkheden te voorkomen. Neem hier ook in op dat de chauffeur tijdig moet aangeven of hij het eens is met de Uren-verantwoordingsstaten. Als dit niet binnen 3 maanden gebeurt, verloopt zijn recht om correcties in de staten te maken.

Paychecked keurmerk

Klinkt wat hierboven staat beschreven als jouw werkwijze? Dan is het verstandig om het PayChecked keurmerk aan te vragen. Hiermee toon je aan dat je volgens de regels werkt en voldoe je aan de regels van ketenaansprakelijkheid.

Tools om administratie te vergemakkelijken

Er zijn verschillende tools die het zware werk van de administratie uit handen nemen. Door slechts enkele getallen in te vullen worden de totale uren, vergoedingen en toeslagen voor je uitgerekend. Stuur dit vervolgens naar je boekhouder en je hebt er geen omkijken meer naar.

De juiste loonadministratie doorvoeren lijkt veel werk, vooral bij het berekenen van de verblijfskostenvergoeding zou je op problemen kunnen stuiten. Dit hoeft totaal geen probleem te zijn wanneer je de juiste tools gebruikt. Onze VKV Calculator rekent de verblijfskostenvergoeding per chauffeur uit en vereenvoudigt je administratie!