oproepkrachten en de onkostenvergoeding

oproepkrachten Artikel 10 en de verblijfskostenvergoeding

OproepkrachtenMet verbazing staarde Joop naar het scherm. Artikel 10, oproepkrachten, stond er. Die korte zin kon hij inmiddels dromen. In gedachten had hij deze woorden al ettelijke malen opgedreund. ‘Artikel 10, oproepkrachten’. Maar hoe moest hij een en ander berekenen? ‘Waarom is dit allemaal zo ingewikkeld?’ mompelde hij vertwijfeld.

‘Kun jij de verblijfskostenvergoeding voor de oproepkracht even berekenen?’ had Harry Wegmans, directeur van Transportbedrijf Wegmans & Znn, in het voorbijgaan geroepen. ‘We willen deze beste jongen tenslotte wel exact geven wat hem toekomt’, en ‘de baas’ had met een glimlach naar de jonge jongen gekeken die zich enkele weken geleden – tijdens een kennismakingsrondje door het bedrijf – vol enthousiasme als ‘eigen rijder/ZZP’er’ aan Joop had voorgesteld. Waarom wilde toch iedereen tegenwoordig zo graag ‘voor zichzelf’ werken? Wat mankeerde de hedendaagse mens? zo vroeg Joop zich af.

Geen cent teveel

Joop, administrateur van Transportbedrijf Wegmans & Znn, zag aan de jonge knul dat hij de goedlachse blik van Harry Wegmans overduidelijk verkeerd interpreteerde. Dat deden alle jonge knullen die zich bij het bedrijf aanmeldden, wist Joop inmiddels uit ervaring.
‘Dank u wel, meneer’, hoorde hij de jongen nog zachtjes mompelen. Joop had een goed gehoor; hij hoorde alles. En ook mankeerde hem niets aan zijn ogen. Hij had de blik van de jongen goed gelezen. Die dacht dat Harry Wegmans het beste met hem voor had. Nou, neem maar van Joop aan dat dat niet zo is. Als Harry Wegmans zegt ‘We willen hem exact geven wat hem toekomt’, dan bedoelde hij eigenlijk te zeggen: ‘Zorg dat je geen cent teveel betaalt!’

Alle vergoedingen

Nu was dat ook wel waar Joop, als administrateur, voor was aangenomen, dus die taak was aan hem wel toevertrouwd. Maar toch… hoe berekende je nu correct, dus volledig foutloos, alle vergoedingen die in de transportsector gebruikelijk waren?

Er mankeerde Joop niets aan zijn ogen, maar inmiddels staarde hij wel heel erg lang naar het scherm. Ook mankeerde hem echt niets aan zijn verstand, maar toch kon hij, wat hij op deze site allemaal las, niet volledig bevatten. Hoe moest hij deze toeslagen en vergoedingen nu in een mooie rekenstaat verwerken zodat alles goed werd berekend? Of moest hij dan toch maar tot ko… (nee, dat kon toch niet? Dat zou Harry nooit goedkeuren…)

Artikel 10: Oproepkrachten

‘Artikel 10; Oproepkrachten. Voor oproepkrachten gelden in beginsel alle artikelen van deze CAO, met uitzondering van: artikel 4, artikel 6 lid 2, artikel 13, artikel 14, artikel 26b, c en d, artikel 30, artikel 36 en artikel 64 t/m 69.’ Joop zuchtte. Hoe moest hij hier nu weer wegwijs uit worden? Waarom nam Harry die jonge knul niet gewoon in loondienst? Dat was toch veel gemakkelijker…

Berekening

‘Voor de berekening van het dag- en uurloon moet voor de oproepkrachten worden uitgegaan van het functieloon vermeerderd met 8% vakantiebijslag’, las hij, en: ‘De oproepkracht wordt per uur beloond.’ Ook las hij: ‘Overuren zijn de uren, waarmee de diensttijd van gemiddeld 8 uur per dag wordt overschreden.’ Ja, hè, hè, was dat niet logisch? ‘Minder dan drie uur werken betekent wel dat je drie uur moet betalen.’ Oei, dat was een vervelende. Wist Harry dat eigenlijk wel? Eigenlijk een geluk dat de tijd voor tijd regelingde niet van toepassing is. Evenals de vakantie, ATV en PKB regelingen.

Verblijfskostenvergoeding.nl

‘Je redt je er wel mee, niet, Joop?’
Joop draaide zich om, zijn hoofd zo rood als een biet. ‘Ja, ja…’ Snel drukte hij op de link onderaan het artikel. Verblijfskostenvergoeding.nl toonde hem een aantal interessante zaken; een aantal pakketten om uit te kiezen; een aantal mogelijkheden om op eenvoudige wijze alle vergoedingen, geheel geautomatiseerd, te kunnen berekenen. Kijk, dat was nog eens handig! Hoe vaak had hij dit al niet – stiekem – bekeken en bedacht dat het bedrijf een dergelijk programma eigenlijk gewoon moest kopen?!

Hij schrok toen hij zichzelf hoorde zeggen: ‘Het wordt tijd dat we dit programma aanschaffen, want daarmee hebben we…’ Ineens realiseerde hij zich zijn vergissing. Harry Wegmans was er de man niet naar om te investeren. Immers: alles wat geld kostte, kon je weer besparen; leverde geld op als je het gewoonweg niet kocht.

Prima programma

‘Prachtig’, hoorde hij ‘baas’ Harry zeggen. ‘Prima programma, zo heb ik van collega’s gehoord.’
Joop geloofde zijn oren niet en stamelde slechts iets onverstaanbaars.
‘Ja, echt’, ging Harry verder, terwijl hij de jonge knul op een knipoog trakteerde. ‘Dat programma kost geld, maar omdat het ons helpt de juiste berekeningen te maken, besparen we er nog veel meer mee!’ Hij legde amicaal zijn hand op Joops schouder. ‘Niet treuzelen, Joop. Vandaag meteen bestellen. Dit hebben we nodig. Wat zeg ik? Dat programma hebben alle transportbedrijven nodig!’