Tijd voor tijd regeling beroepsgoederenvervoer

Home » Tijd voor tijd regeling

Flexibele tijd voor tijd regeling

Ook het beroepsgoederenvervoer heeft een verplichte- en zelfs een vrijwillige Tijd-voor-Tijd-regeling (t.v.t.-regeling). Bij de vrijwillige t.v.t.-regeling kan dit soms tot complexe berekening leiden. Maar is daarentegen zeer flexibel. Liever spreken we dan ook van een flexibele t.v.t. regeling.

Binnen de software van Verblijfskostenvergoeding.nl is de berekening voor de Tijd-voor-Tijd-regelingen opgenomen in het programma. Je kunt zo naast de verblijfskostenvergoeding ook eenvoudig per medewerker de Tijd-voor-Tijd-regelingen uitrekenen. Aangezien de regelingen vaak nog vraagtekens oproepen, bespreken we eerst wat Tijd-voor-Tijd inhoudt en op welke manier er volgens de cao Beroepsgoederenvervoer mee om moet worden gegaan.

Houdt ook de wettelijke tijd voor tijd regeling goed in de gaten.

Wat is de Tijd-voor-Tijd-regeling?

De t.v.t. regelingen in het beroepsgoederenvervoer zijn regelingen om te voorkomen dat werknemers te veel overuren maken. Met de daarbij behorende (te) lange werktijden. Onze branche is een uitzondering op het gebied van t.v.t regelingen.

In ieder geval zijn er twee regelingen. En dat de verplichte t.v.t. regeling niet verplicht is. De verplichting zit hem in de ondergrens, deze mag niet anders zijn dan 220 uur per maand. Soms mag dat wel hoger zijn zoals 230 of 240 uur per maand. Van deze getallen mag verder niet worden afgeweken.

De vrijwillige t.v.t. regeling is weer heel wat anders en een zeer unieke regeling. Het zou dan ook eigenlijk ‘flexibele t.v.t.-regeling’ moeten heten. Zo kunnen ook zaterdaguren worden meegenomen. Van de gespaarde uren kan, als je wil, 100% bij de t.v.t.-uren worden bijgeschreven. De 30% en/of 50% die overblijft wordt dan uitbetaald. Je kunt er ook voor kiezen de gehele 130% en/of 150% van de uren bij het t.v.t.-tegoed bij te schrijven.
Daarnaast kunnen er wekelijkse- en maandelijkse- en totaallimieten worden vastgesteld. Dit zijn dan de onder- en bovengrenzen.

Verplichte Tijd-voor-Tijd-regeling

De verplichte t.v.t-regeling werkt met een vaste ondergrens van 220, 230 of 240 uur per maand. De verplichte t.v.t-regeling werkt enkel met deze vaste ondergrenzen, andere (lagere) ondergrensuren zijn niet mogelijk en vallen dus niet onder deze regeling.

Gemiddeld levert één overuur (boven de gekozen grens) iets meer op dan de 130%. Het voorbeeld in de tabel geeft de berekening per ondergrens bij gepaarde t.v.t. uren per acht uur.

Hier is iets vreemds aan de hand

Kijken we naar de gegevens in bovenstaande tabel dan valt er iets op. Men gaat hier niet uit dat een overuur 130% waard is maar zelfs iets meer. Elke 8 gespaarde uren geeft recht op 11,00 op te nemen t.v.t. uren. Het rekenmodel is dan ook opmerkelijk te noemen. De omrekening gaat uit van breuken. Bij 11 uur is dit 3/8 bij 11,5 uur 3,5/8 en bij 240 wordt dit 4/8 (1/2).

Vrijwillige Tijd-voor-Tijd-regeling

Naast de verplichte t.v.t.-regeling is het ook mogelijk om een vrijwillige Tijd-voor-Tijd-regeling voor het gehele bedrijf af te spreken.

Een t.v.t-regeling dient in overleg met de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordigers of individuele werknemers vooraf schriftelijk te worden overeengekomen.

Individuele chauffeurs hebben de keuze om er wel of niet aan mee te doen. Doen ze niet mee, dan hebben ze ook geen regeling waarin Tijd-voor-Tijd vastgelegd is.

Tevens moet deze regeling gemeld worden aan het secretariaat van CAO-partijen, Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer. Regelingen die niet zijn ondertekend of niet zijn aangemeld of in strijd zijn met de in de cao gestelde randvoorwaarden, worden geacht niet te zijn overeengekomen.

De ondergrens mag niet onder de 40 uur per week liggen

De vrijwillige t.v.t.-regeling werkt met een wekelijkse ondergrens, een bovengrens en een limiet. De ondergrens mag niet onder de 40 uur per week liggen. Elk overuur tussen bijvoorbeeld de 45 en 55 uur levert 1,30 uur vrije tijd op. In tegenstelling tot de verplichte t.v.t-regeling is er nu wel 1,30 uur vrije tijd voor elk gespaarde t.v.t.-uur.

Tijd-voor-Tijd-regeling in het beroepsgoederenvervoer

In het beroepsgoederenvervoer gaat de verplichte t.v.t-regeling pas in na een aantal overuren. Bij deze regeling zal dit meestal na 220 uur per maand zijn (of 230 of 240 uur).
Het opnemen van t.v.t. uren, in tijd, zal zoveel mogelijk in blokken van tenminste 3 dagen gebeuren.

Tijd-voor-Tijd-regeling automatisch uitrekenen met verblijfskostenvergoeding

Of het nu over de verplichte of vrijwillige Tijd-voor-Tijd-regeling gaat. Er komt veel administratief werk bij kijken. Dit is vaak een tijdrovend en ingewikkeld proces om per chauffeur een juiste urenregistratie bij te houden met daarbij de exact gemaakte overuren. Daar speelt de software van verblijfskostenvergoeding op in.

Middels onze software registreer je op eenvoudige wijze de uren voor al jouw werknemers. Maar het gaat verder want alle afspraken uit de cao Beroepsgoederenvervoer, waaronder de beide Tijd-voor-Tijd-regelingen, zijn standaard geïmplementeerd. Maak een einde aan eindeloze en tijdrovende berekeningen door de inzet van een van onze pakketten.

Benieuwd naar de mogelijkheden van onze software? Bekijk dan de drie pakketten en bestel het pakket naar uw keuze eenvoudig online. Voor de Pro totaal versie is een 30 dagen versie om het programma te proberen voor € 40,00 beschikbaar.

Heb je vragen over de toepassingen van onze software binnen jouw transportbedrijf? Dan kun je vrijblijvend contact met ons opnemen om jouw situatie (telefonisch) door te spreken.

Tegader - probeerversie 1 maand

 • 4-weken salarisperiode
 • Verblijfskostenvergoeding per week
 • Licentieduur 12 maanden

€ 40,00 éénmalig

Basic + basisfunctionaliteit in Excel

 • excel spreadsheet
 • 4-weken salarisperiode
 • Verblijfskostenvergoeding per week
 • Licentieduur 12 maanden

€ 88,50 per jaar

Calculator Tegader - software

 • Verblijfskostenvergoeding
 • Meerdaagse rit
 • Nachtvergoeding
 • 12 maandperiodes
 • Uitgebreide urenregistratie
 • Keuzemogelijkheid werkzaamheden
 • Afdrukken urenverantwoording
 • Ploegendienst
 • Tijd-voor-Tijd regeling
 • Tijden splitsen na 24 uur
 • Kilometervergoeding
 • Diverse bedragen
 • Verdeling werk-/vrije dagen enz.
 • Verdeling werkzaamheden
 • Dienstverband
 • Verlegd weekeinde
 • Vakantiedagen en ATV
 • Jaaroverzicht
 • Per pagina maand
 • Bedrijfsaanpassingen naar wens
 • Optie 40 uur per week aangeven
 • Verblijfskosten per week
 • Automatische data invoer
 • Chauffeur sheet
 • Licentieduur 12 maanden

€ 299 per jaar voor 1-5 chauffeurs