verblijfskostenvergoeding en nachtrit vergoeding chauffeur

Pro Totaal 4 weken en Pro Totaal maand, verblijfskostenvergoeding en nachtrit vergoeding chauffeur en andere vergoedingen.

Download deze aflevering als PDF   

Zie ook de andere afleveringen van Pro Totaal 4 weken

1. Tabblad Home
2. Werking van de calculator verblijfskostenvergoeding Periode tabbladen.
3. Vakantie en vrije dagen
4. Tijd voor tijd
5. Code rondom de verblijfskostenvergoeding
6. Overige opties
7. vakantietoeslag gewijzigd

Welkom bij onze uitleg van de calculator Pro Totaal 4 weken en Pro Totaal maand. Deze uitleg gaat over de 4 codes die nodig zijn voor het berekenen van de verblijfskostenvergoeding en nachtrit vergoeding chauffeur.

Aangegeven kolommen en cellen kunnen per versie verschillen. Beide worden aangeduid.

Deze keer hebben we slechts één cel met ‘ja’ in te voeren. Dat is in het tabblad ‘Home’ of ‘Admin’, voordat we beginnen met periode 1 of januari.

De pauze heeft geen invloed op de verblijfskostenvergoeding en nachtrit vergoeding chauffeur.

Code 1 t/m 4

Code verblijfskostenvergoeding en nachtrit vergoeding chauffeur

Om in aanmerking te komen voor de verblijfskostenvergoeding en nachtrit vergoeding chauffeur dient u code 1 t/m 4 te gebruiken. U dient altijd een code in te vullen. Deze codes zijn specifiek voor dit doel. Zonder een van deze cijfers is er geen vergoeding mogelijk.

Daarom zet u altijd de code achter de juiste datum in kolom K of J.
De code 1 staatvoor een eendaagserit.
Een eendaagserit is wanneer de chauffeur van de standplaats vertrekt en binnen 24 uur weer terug op de standplaats is.

meerdaagserit verblijfskostenvergoeding en nachtrit vergoeding chauffeur

Korter dan 4 uur

Ritten korter dan 4 uur, dus als de chauffeur binnen 4 uur weer op de standplaats terug is, geven geen recht op de eendaagseritvergoeding. Is de chauffeur langer dan 4 uur onderweg dan worden deze eerste 4 uren wel meegerekend.
Het kan zijn dat er nachtritten in de eendaagserit zitten. Als het middennachtelijk uur wordt overschreden, kan de eindtijd kleiner zijn dan de begintijd. Dit is nodig omdat anders de eerste uren niet worden meegerekend als dat aantal niet kleiner is dan 4 uur. Valt de eindtijd in dezelfde dag als de begintijd, dan worden de nachturen meegerekend.

Begin na 14 uur

na 14 uur verblijfskostenvergoeding en nachtrit vergoeding chauffeurBovendien moet er rekening gehouden worden met de regeling ‘begin na 14 uur en langer dan 12 uur onderweg’. Dit kan alleen als de eindtijd kleiner is dan de begintijd. Bij een 24 uur overschrijding komen de uren van de volgende dag op de volgende regel (alleen bij de 4 weken versie). Dit is bij de vergoedingen niet het geval. Hier wordt het hele totaal bij elkaar opgeteld.

Zo hoort de bij ééndaagse rit  ook de nachtrit vergoeding. Deze staat overal los van en wordt alleen berekend bij code 1, ééndaagse rit.

Met een ‘ja’ in ‘Home’ cel E20 of ‘Admin’ E24 komt er in de periodes de kolom AY, BI bij.

Toelichting bij de codes

Code 1: Eendaagse rit. Deze vergoeding is goed voor een bruto bedrag. Dit wordt in kolom R of Q weergegeven. Althans dit was zo voor 1 juli 2017. Na deze datum staat er geen bedrag meer maar 19% van het bruto uurloon in kolom AY of BI. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan per chauffeur. In loonschaal D zal het bedrag niet veel verschillen van dat in de oude situatie.

Ook de tijden zijn hiermee veranderd. Deze lopen van 21.00 tot 5.00 uur. Deze uren worden apart aangeven in kolom AY, BJ als deze is aangezet in het tabblad ’Home’ of ‘Admin’.
In kolom AY, BJ is nog geen 19% berekend. Hier staan de hele uren. De berekening naar 19% wordt gedaan op het einde van de periode of maand.

Deze 19% heeft geen invloed op de overuren. Deze worden apart opgeteld bij de 100% uren, waardoor deze hoger kan uitvallen dan 160 uur per 4 weken of 174 uur per maand.

De meerdaagse rit kent 3 uitgangspunten.

Code 2: Begindag, eerste dag ofwel vertrek. De begintijd is hierbij van belang. De eindtijd mag hier kleiner zijn dan de begintijd. Dit heeft in tegenstelling tot de ééndaagse rit geen invloed op de berekening van de verblijfskostenvergoeding.

Code 3: Tussendag. Deze geeft altijd hetzelfde, vaste bedrag met één uitzondering: als er op die dag een nationale feestdag is in het land waar de chauffeur op dat moment is en er op die dag niet gereden mag worden. Dit heet overstaan en daarvoor geldt een andere vergoeding. In kolom G dient er dan een X te worden getypt en natuurlijk code 3 in kolom K. Er worden geen tijden ingevuld.

A: Een onbelaste vergoeding in kolom Q.
B: Een belaste vergoeding in kolom R.

Code 4: Einddag, de dag waarop de chauffeur terug is op de standplaats. De eindtijd is hierbij van belang. Het cijfer staat voor de code die u dient in te voeren in kolom J.

Uitzondering

Er is een uitzondering op de regel ‘als de eindtijd kleiner is dan de begintijd’. Alléén in dit geval moet de nieuwe dag ook daadwerkelijk bij de juiste datum geschreven worden.
Dus hierbij geldt niet de regel: de eindtijd moet kleiner zijn dan de begintijd.

Alleen met deze 4 codes wordt de verblijfskostenvergoeding en de vergoeding voor overstaan berekend.

CAO toeslagen met terugwerkende kracht

In algemene-code in de cellen A9 en A10 zet u een datum zodra er een nieuwe cao is en deze met terug werkende kracht werkt.
Of u krijgt deze ‘algemene-code’ met de cao verhoging.
Er kan dan al een verloning zijn geweest met oude toeslagen van het vorige jaar eerder
In de calculator ziet u in de kolommen AU en AW wat de nabetaling moet zijn
Om dit goed te laten werken moet de datum   in kolom A9 groter zijn dan de datum in A10
Alleen voor de tussenliggende data wordt de berekening gemaakt
M.a.w. U bepaalt welke maanden of periodes er een nabetaling wordt berekend
Let op dat bovenstaand alleen wanneer u de ‘algemene-code’ hebt waarin de nieuwe cao is verwerkt
Deze twee data mogen daarna niet meer worden veranderd  zolang de betreffende CAO loopt.

voorbeeld:

er is een nieuwe cao per 1 januari 2020
u heeft al 2 keer een verloning gedaan met de gegvens uit de vorige cao, nl. Januari en februari
dan is de datum in cel A9  1-3-20
In de calculator in de cellen K44 en M44 worden de nabetaling bedragen weergegeven.
Per dag is dit te zien in de kolommen AU, AV en AW

Tot zover deze aflevering

van de uitleg van de calculator Pro Totaal 4 weken en Pro Totaal maand.
Wij hopen dat deze uitleg u heeft geholpen bij een beter gebruik van de calculator.
Wij hopen u weer te zien bij een van de volgende afleveringen.


Zie ook de andere afleveringen van Pro Totaal 4 weken

1. Tabblad Home

2. Werking van de calculator verblijfskostenvergoeding Periode tabbladen.
3. Vakantie en vrije dagen
4. Tijd voor tijd
5. Code rondom de verblijfskostenvergoeding
6. Overige opties
7. vakantietoeslag gewijzigd

Heeft u ondanks deze uitgebreide uitleg nog vragen en/of opmerkingen of mist u nog onderwerpen die er volgens u bij moeten/kunnen, dan horen wij graag uw opbouwende opmerkingen.
Stuur dan een mail naar info ad verblijfskostenvergoeding.nl


verblijfskostenvergoeding.nl en de verblijfskostenvergoeding calculator zijn handelsnamen van jaclang.nl

 

Jaco Langeveld
De Stelling 10-49
8232 EB Lelystad
KvK. 32129292
www.verblijfskostenvergoeding.nl
info ad verblijfskostenvergoeding.nl
mob. 06 15680923
0320 249331