Verblijfskostenvergoeding- Pro totaal: Wat is dit, wat kan en doet het?

Home » Verblijfskostenvergoeding- Pro totaal ofwel Tegader: Wat is dit?

Tegader, een oud-Hollands woord dat ‘tezamen’ betekent, geeft de naam aan dit Excel-programma. Deze naam verwijst naar de samenvoeging van twee versies: Verblijfskostenvergoeding- Pro Totaal maand en Verblijfskostenvergoeding- Pro Totaal 4 weken, tot één Excel-bestand.

Wie gebruikt Verblijfskostenvergoeding- Pro totaal?

Transportbedrijven die geen duur urenregistratieprogramma kunnen of willen aanschaffen, maken gebruik van dit programma. Het kan meer berekenen dan veel andere boekhoudprogramma’s, omdat ontwikkelaars het volledig hebben gebaseerd op de cao-beroepsgoederenvervoer. Hierdoor kan het bijna alles berekenen wat te maken heeft met alle uren, toeslagen en vergoedingen die in deze cao voorkomen.

 

Maandelijks of 4-wekelijks salaris

Het berekenen van een maandelijks salaris is moeilijker dan een 4-wekelijks salaris, omdat er aan het begin en einde van de maand vaak gebroken weken voorkomen. Bijna alles binnen de cao gaat uit van wekelijkse berekeningen.

Vaste dienst of 0 urencontract

Is de chauffeur in vaste dienst of heeft hij een 0 urencontract? Beide scenario’s zijn te beheren met Verblijfskostenvergoeding- Pro totaal. Het is een kwestie van de juiste instelling.

Voorbeelden van Verblijfskostenvergoeding- Pro totaal

Het meest essentiële onderdeel van de Verblijfskostenvergoeding- Pro totaal, ook wel Tegader genoemd, is de onbelaste verblijfskostenvergoeding. Dagelijks moet je deze vergoeding berekenen voor elke chauffeur apart. Dit komt omdat chauffeurs niet elke dag dezelfde uren maken. Bovendien vertrekken ze dagelijks meestal op verschillende tijden. Daarnaast moet je rekening houden met de extra vergoeding bij de na 14 uur en langer dan 12 uurregeling.

Uren en percentages

Er zijn veel urenpercentages die kunnen voorkomen. Deze moet je stuk voor stuk berekenen. Bijvoorbeeld: 100%, 130%, 150% en 200%. Daarnaast zijn er nog extra toeslagen zoals: 30%, 50% en 100%. Het percentage voor deeltijdwerkers en dubbele bemanning komt ook voor. Er zijn ook dagen en uren die je wel moet registreren, maar die op 0% uitkomen. Denk bijvoorbeeld aan de wachtdag bij ziekte.

Vakantiedagen

Je moet de vakantiedagen berekenen aan de hand van de geboortedatum of de datum in dienst. Daarbij moet je rekening houden met de in dienst- en uit-dienstdatum als deze niet op  1 januari of 31 december vallen. Ook bij deeltijdwerkers geldt het percentage voor de vakantie dagen. Je moet de vakantiedagen wekelijks, maandelijks of per periode goed per uur en per dag registreren. Als je de ATV dagen niet bij de vakantiedagen wilt betrekken, dan heb je hiervoor een aparte administratie nodig. Houd er rekening mee dat overblijvende atv-dagen/-uren niet naar een volgend jaar kunnen worden meegenomen.

Belaste vergoedingen binnen de Verblijfskostenvergoeding- Pro totaal

Binnen de Verblijfskostenvergoeding- Pro totaal zijn er ook belaste vergoedingen. Deze omvatten bijvoorbeeld de tussen dag bij een meerdaagse rit als er op een zon- of feestdag niet gereden mag worden. En de nachttoeslag tussen 21:00 en 5:00 uur.
De banden van verblijfskostenvergoeding -pro Totaal

Verblijfskostenvergoeding- Pro totaal en de Tijd voor tijd regelingen

De cao kent twee tijd voor tijdregelingen: Verplichte en vrijwillige regeling.

Verplichte t.v.t.

Bij de verplichte tijd-voor-tijd (t.v.t.) regeling registreer je alle uren die je boven de 220 uur per 4 weken werkt, als gespaarde uren. Je vermeerdert deze uren met 3/8 van deze uren, wat betekent dat deze uren meer waard zijn dan de normale 130%. Deze komen neer op 1,375 per uur. Echter, je ontvangt deze niet als uitbetaling. In plaats daarvan ontvang je voor elke 8 uur die je boven de 220 uur werkt, 11 vrije uren. Je neemt deze bij voorkeur op in blokken van 3 dagen. Bij uitzondering kun je ook kiezen voor een bovengrens van 230 of 240 uur.

Vrijwillige t.v.t.

De vrijwillige t.v.t. regeling is ingewikkelder, maar biedt meer flexibiliteit. Hierin kun je ook zaterdaguren opnemen. Je kunt ook kiezen of je deze t.v.t. uren volledig als vrije dagen berekent of dat alleen de 100% hiervoor in aanmerking komt en de overige 30% wordt uitbetaald. Dit geldt ook voor de zaterdag t.v.t. uren, als je dat zo instelt: 100% als t.v.t. en 50% uitbetaald. Je stelt zelf een boven- en ondergrens in, in tegenstelling tot de verplichte t.v.t., waar dit alleen boven de 220 uur ligt. Bovendien stel je een limiet in, bijvoorbeeld: je wilt niet meer dan 40 uur opsparen. Dan stel je dat zo in.

Woon/ werkverkeer km vergoeding

Tot slot is er nog de woon/ werkverkeer km vergoeding. Deze berekening is niet zo spectaculair maar wel met wat addertjes onder het gras. De hele CAO heeft een verplicht karakter wat wil zeggen dat er niet vanaf geweken mag worden. Niet in het nadeel van de werknemer maar ook niet in het voordeel. De woon/ werkverkeer km vergoeding is hier een uitzondering op. Van deze cao regeling mag wel afgeweken worden. Maar dan alleen in het voordeel van de werknemer.

De woon-/ werkverkeer km vergoeding bedraagt € 0,21 per km voor 2023 in 2024 zal dit verhoogd worden naar € 0,23 belastingvrij met het maximale aantal km vastgesteld op 25 km. De eerst 10 km worden niet meegerekend net als het aantal boven de 35 km. Maar je mag afwijken van deze regeling door bijvoorbeeld alle km’s te vergoeden. Je mag niet lager uitkomen dan dat in de cao is voorgeschreven. En je mag een hoger bedrag dan het belastingvrije deel geven. Maar dan is alles wat hoger is wel belastbaar.

Wat maakt het Excel-programma ‘Verblijfskostenvergoeding- Pro totaal’ ofwel ‘Tegader’ zo bijzonder?

Geen enkel transportbedrijf is het braafste jongetje uit de klas. Er zijn altijd wel praktische redenen om min of meer af te wijken van de cao. Hieronder vind je een lijst van wat Verblijfskostenvergoeding- Pro totaal voor je kan betekenen en berekenen. Sommige punten zijn strikt aan de cao gebonden en in andere gevallen is er een beetje speelruimte. In het programma is het altijd zo ingesteld dat je makkelijk naar de exacte cao waarden kunt overstappen.

 • Je kunt de boven- en ondergrens in de woon/ werkverkeer km vergoeding zelf instellen.
 • Je kunt de km vergoeding van € 0,21 aanpassen, alles wat belastbaar is wordt apart berekend.
 • Je moet uren decimaal invullen, eindtijd mag/ moet < begintijd
 • Je kunt correcties min of plus uren invoeren
 • Je kunt onbeperkt de datum veranderen i.v.m. meerdere diensten op een dag,
 • Verblijfskostenvergoeding
  • Een daagse rit
  • Vertrek meerdaagse rit
  • Tussen dag meerdaagse rit
  • Aankomst meerdaagse rit
 • Km vergoeding als met eigen auto wordt gereden
 • Diverse vergoedingen
 • De vrijwillige tv.t. is zelf aan te passen naar behoefte
 • De verplichte t.v.t kan je instellen op 220, 230, of 240.  Bij 230 en 240 komen andere percentages kijken
 • Vakantiedagen kunnen ook per uur worden opgenomen
 • Vakantie wordt berekend aan de hand van geb. datum of datum in dienst en berekend als begin of eind dienstverband midden in het jaar ligt
 • Rest vakantie uren van vorig jaar is in te vullen
 • De atv kan zo ingesteld worden dat het bij de vakantiedagen opgeteld kan worden
 • Pauzestaffel kan aan- of uitgezet worden en is overschrijfbaar
 • Instelbaar per chauffeur vaste dienst of 0 uren contractor

Uren berekenen binnen Verblijfskostenvergoeding- Pro totaal

 • Overuren berekenen kan na 40 uur:
  • Per week
  • 160 uur per periode
 • Overuren berekenen kan na 40 uur:
  • Per week, gebroken weken berekend.
  • 174uur per maand
  • De echte gewekte dagen per maand.
 • De nachturentoeslag is aan of uit te zetten. Bij aan is het in te stellen op:
  • In euro’s  uren X loonschaal X 19%
  • Uren berekend naar 19%
  • In gewone uren
 • Voor deeltijdwerkers is het percentage in te stellen
 • 0 urencontractor gemiddeld 8 uur per gewerkt dag 100% daarna 130%
 • 0 urencontractor minimaal 3 uur per dienst wordt automatisch aangepast.
 • Cursusuren worden altijd als 100% berekend ook op zaterdag, zondag en feestdagen
 • Bij cursusuren kan km vergoeding en/of verblijfskostenvergoeding uit gezet worden
 • Op zaterdag, zondag en feestdag kan het voorkomen dat een extra toeslag geven wordt. Respectievelijk 50%, 100% en 30% voor uren die boven de 40 uur per week uitkomen.
 • Vaste urencodes:
  • Een daagse rit
  • Vertrek meerdaagse rit
  • Tussen dag meerdaagse rit
  • Aankomst meerdaagse rit
  • en vele andere
  • Onder anderen: ouderschapsverlof, met 7 mogelijkheden.
  • ja kan zelf codes toegevoegen

Uren opties:

Je kunt verschillende opties instellen voor de berekening van de uren:

D Dubbele bemanning
F Extra feestdag
GF Geen feestdag
X Overstaan
G Geen reiskosten woon-werkverkeer
GV Geen vergoeding
GVG Geen reiskosten woon-werkverkeer, geen vergoeding

Overige punten / voordelen

 • Feestdagen worden automatisch gevonden.
 • PKB (Persoonlijk Keuzebudget)
 • Je kunt een persoonlijk keuzebudget instellen.
 • Verslag voor de loonadministratie.
 • Het programma genereert een verslag voor de loonadministratie.
 • Je krijgt een jaaroverzicht van alle berekeningen en vergoedingen.
 • Het programma genereert een urenverantwoordingstaat.

Ik hoop dat je met dit overzicht gevonden hebt wat je zoekt. In ieder geval eerlijke berekeningen en instellingen zonder opsmuk. Deze uitkomsten moeten eenvoudig door de loonadministratie verwerkt kunnen worden. Geen onnodige tabellen of grafieken waar je toch niets aan hebt. Alleen om het er leuk uit te laten zien? Daar koop je geen brood van.