verplichte t.v.t. regeling

Pro Totaal 4 weken en Pro Totaal maand, verplichte t.v.t. regeling.

Download deze aflevering als PDF   

1. Tabblad Home
2. Werking van de calculator verblijfskostenvergoeding Periode tabbladen.
3. Vakantie en vrije dagen
4. Tijd voor tijd
5. Code rondom de verblijfskostenvergoeding
6. Overige opties
7. Vakantietoeslag gewijzigd

Welkom bij onze verplichte t.v.t. regeling uitleg in de calculator Pro Totaal 4 weken en Pro Totaal maand.
We gaan het in deze uitleg hebben over: tijd voor tijd, sparen en opnemen.

Aangegeven kolommen en cel kunnen per versie verschillen. Beide worden aangeduid.

verplichte t.v.t. regeling
maand
verplichte t.v.t. regeling
4 weken

We starten wederom op het tabblad ‘Home’. Deze keer zetten we E25 of E28 op ‘ja’. In E26 of E29 komt nu het getal 220 te staan. Dit is de bovengrens van de tijd voor tijd regeling.

Bovengrens

De bovengrens is het aantal uren waarboven de uren gespaard worden voor de verplichte tijd-voor-tijdregeling. De 11 ernaast is het criterium dat wordt betaald voor elke 8 gespaarde uren. De bovengrens kan ook zijn 230 of 240. In kolom F wordt het getal dan gewijzigd in 11,5 respectievelijk 12. Weer daarnaast komt het tegoed. Dit staat nu nog op nul (niet in het voorbeeld) omdat we nog niets gespaard en opgenomen hebben. Lees de cao voor de specificaties.

We gaan door op het tabblad ‘periode 1’ of ‘januari’.

Tijd-voor-tijduren

verplichte t.v.t. regelingKolom L of M is er nu bij gekomen. Hier komen de uren die zijn opgenomen als tijd-voor-tijduren. Ook voor de tijd voor tijd hebben we een code. Scrol even naar beneden. Onder A74 of A47 vindt u de code voor de tijd-voor-tijdopname. In dit geval is dit code 5 of 15. Vul in kolom K de code in. U ziet dat de 8 uur niet in kolom L staat maar in de kolom ernaast. Dit komt doordat de opgenomen tijd voor tijd niet bij de overuren mogen komen. Daarom wordt dit als los onderdeel gezien vande 100% uren. Normaal is dit maximaal 40 uur per week of 174 uur per maand. Door de plaatsing in de kolom ernaast hebben tijd-voor-tijduren geen invloed op de overuren.

maand

4 weken

Bovendien ziet u in kolom C dat het gaat over tijd voor tijd. Hierdoor kan er geen vergissing ontstaan.

Automatisch opgebouwd

We hebben nu wel 8 uur opgenomen, maar we hebben nog geen saldo waar dit af kan.
Het saldo wordt automatisch opgebouwd door het aantal uren van een periode of maand dat boven de 220 komt. Dit zijn de opgebouwde uren.

Berekening

Hier worden de berekeningen gemaakt zodat elk uur er 3/8 uur bij krijgt bij een bovengrens van 220 uur.
In de cao staat dat de tijd voor tijd in blokken van minimaal 3 dagen moet worden opgenomen. Maar als de werknemer slechts een paar uur per maand opbouwt schiet dat ook niet op. Daarom kan men, in deze calculator, deze per dag opnemen. Zelfs is het mogelijk per uur op te nemen. Dat gaat als volgt: zie  Minder dan 8 uur

verplichte t.v.t. regeling berekening
De grijze cel is alleen in Periode 1 of januari. Hierin kunt u de meegebomen t.v.t. uren uit het vorrige jaar zetten.

Minder dan 8 uur

In de kolom J, de uren code, zet u nu niet de code voor de tijd voor tijd. Maar u zet hier de letter ‘t’ met het aantal op te nemen uren er meteen achter, bijvoorbeeld ‘t3’. Het getal wordt nu overgenomen in kolom M.
De werknemer kan alleen tijd-voor-tijduren opbouwen over de uren die niet vallen op zaterdag en zondag.

Om tijd voor tijd te kunnen gebruiken dient dit in een algemene bedrijfsregeling te staan. Tijd-voor-tijduren worden gespaard over het hele jaar. Hierbij moet de betreffende cel in ‘Home’ of ‘Admin’, op ja gezet worden al voordat men begint de periodes in te vullen,.
Lees het betreffende cao-artikel voor meer informatie over tijd voor tijd.

Ergens in het jaar beginnen

Bij uitzondering en bij een individuele medewerker kunt u ook ergens in het jaar beginnen met tijd voor tijd. Wanneer u dan pas de tijd voor tijd aanzet, worden al vanaf periode 1, januari, de tijd-voor-tijdberekeningen gemaakt. Dit heeft invloed op de reeds betaalde uren. Dit klopt dan niet meer. Stuur in dit geval de betreffende calculator naar ons op. Dan verwijderen wij de tijd-voor-tijdhistorie van vóór de betreffende periode.
Het opgebouwde saldo kan negatief worden.

Tot zover deze aflevering

van de uitleg van de calculator Pro Totaal 4 weken en Pro Totaal maand.
Wij hopen dat deze uitleg u heeft geholpen bij een beter gebruik van de calculator.
Wij hopen u weer te zien bij een van de volgende afleveringen.


Zie ook de andere afleveringen van Pro Totaal 4 weken

1. Tabblad Home
2. Werking van de calculator verblijfskostenvergoeding Periode tabbladen.
3. Vakantie en vrije dagen
4. Tijd voor tijd
5. Code rondom de verblijfskostenvergoeding
6. Overige opties
7. Vakantietoeslag gewijzigd

Heeft u ondanks deze uitgebreide uitleg nog vragen en/of opmerkingen of mist u nog onderwerpen die er volgens u bij moeten/kunnen, dan horen wij graag uw opbouwende opmerkingen.
Stuur dan een mail naar info ad verblijfskostenvergoeding.nl


verblijfskostenvergoeding.nl en de verblijfskostenvergoeding calculator zijn handelsnamen van jaclang.nl

 

Jaco Langeveld
De Stelling 10-49
8232 EB Lelystad
KvK. 32129292
www.verblijfskostenvergoeding.nl
info ad verblijfskostenvergoeding.nl
mob. 06 15680923
0320 249331