Verplichte tijd voor tijd regeling

Vrijwillige en verplichte tijd voor tijd regeling in de beroepsgoederenvervoer kies voor de calculator.

Verplichte tijd voor tijd regeling

Het begrip tijd voor tijd is bij iedereen wel bekend. Maar dat dit verplicht is misschien niet.

Artikel 30Verplichte tijd voor tijd regeling van de cao beroepsgoederenvervoer heeft het over een verplichte tijd voor tijd regeling. Of deze verplichting gecontroleerd wordt weet ik niet. Veel transportbedrijven passen de tijd voor tijd regeling dan ook niet toe. Dit hoeft ook niet altijd omdat de minimale bovengrens
op 220 uur per 4 weken ligt. Lang niet alle bedrijven laten hun chauffeurs langer werken dan gemiddeld 60 uur per week.

criteria

De verplichting houdt in dat er aan een bepaalde criteria voldaan moet worden. Een criterium is de bovengrens. Een andere dat de tijd voor tijd in blokken van 3 dagen moeten worden opgenomen. Bovendien, de vergoeding in tijd vindt plaats binnen 12 weken na de betalingsperiode, waarin de deze uren zijn ontstaan. Zo kent artikel 30 elf lid nummers en nog eens een aantal subs.

vrijwillige tijd voor tijd regeling

Er is ook een vrijwillige tijd voor tijd regeling, artikel 31. Hier is de criteria wat ruimer genomen.
De bovengrens is vast te stellen tussen160 uur en meestal 220 uur in de 4 weken. Dit betekend dat alle overuren als tijd voor tijd gespaard kunnen worden. Er moet wel een duidelijke maximum aan het aantal te sparen uren worden gesteld.

Uren opbouw

De berekening is ook eenvoudiger dan de verplichte regeling. Elk opgebouwd uur geeft recht op 1,3 uur. Zaterdag uren mogen nu wel meegenomen worden. Deze opgebouwde uren geven recht op 1,5 uur. Dit betekend wel een gedegen administratie waarmee de 1,3 en 1,5 uren apart geregistreerd worden. De op te nemen uren van de verplichte regeling bedraagt per uur 1,375.
Bij het opnemen blijft het tijdspad van 12 weken gehandhaafd. Ook de op te nemen in tijd wordt zo veel mogelijk in blokken van 3 dagen gegeven.

negatief saldo

De tijd-voor-tijd uren dienen allereerst te worden opgebouwd alvorens ze kunnen worden opgenomen. Een negatief saldo aan tijd-voor-tijd uren is derhalve niet toegestaan.

Lees altijd eerst de betreffende artikelnummers voor de stap naar tijd voor tijd te zetten.

Tot slot

Ongeveer 40 jaar heb ik de beroepsgoederenvervoer gewerkt. Zelf heb ik het altijd prettig gevonden dat ik mijn uren naar eigen dunken kon opnemen. Zo kon ik (eigenkeuze) tijd voor tijd opnemen voor uren die ik in een week (40 uur) te kort zou komen. Anders moest ik, op zaterdag terugkomen om de 40 uur vol te maken desnoods om de auto te wassen.

De calculator verblijfskostenvergoeding kan ook de tijd voor tijd regeling verwerken. Echter dit is wel met de bovengrens van minimaal 220 uur. Verder kan er eventueel per uur worden opgenomen. Maar wel tegen 1 op 1,375 uur.

Stap nu over op de calculator en laat deze al de complexe berekeningen automatiseren.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*