verplichte urenverantwoordingsstaat, dubbele bemanning en correcties

Pro Totaal 4 weken en Pro Totaal maand, overige opties voor vergoedingen. Nu de negen laatste opties zoals verplichte urenverantwoordingsstaat, dubbele bemanning en correcties.

Welkom bij onze uitleg van de calculator Pro Totaal 4 weken en Pro Totaal maand.
Deze uitleg gaat over de overige opties zoals verplichte urenverantwoordingsstaat, dubbele bemanning en correcties., waarvan de meeste in de cao beroepsgoederenvervoer staan.

Aangegeven kolommen en cellen kunnen per versie verschillen. Daarom worden beide aangeduid.

Download deze aflevering als PDF   

Zie ook de andere afleveringen van Pro Totaal 4 weke

1. Tabblad Home
2. Werking van de calculator verblijfskostenvergoeding Periodetabbladen.
3. Vakantie en vrije dagen
4. Tijd voor tijd
5. Code rondom de verblijfskostenvergoeding
6. Overige opties
7. vakantietoeslag gewijzigd

Voor de meeste opties moeten we kolommen in periodetabbladen zichtbaar maken via het tabblad ‘Home’.

Deze opties zijn:
1. Kilometervergoeding
2. zoals Diverse vergoedingen
3. Verlegd weekend
4. Dubbele bemanning
5. Ook correcties
6. Klant- of ordernummer
7. 160 voor 4 weken
8. Niet aleen het jaaroverzicht
9. maar ook de verplichte urenverantwoordingsstaat
10. Nabetaling bij een cao met terug werkende kracht.

km vergoeding verplichte urenverantwoordingsstaat, dubbele bemanning en correctiesvergoeding km verplichte urenverantwoordingsstaat, dubbele bemanning en correcties

1. Kilometervergoeding.

Als in ‘Home’ E16 of ‘Admin’ E15 een ja staat, worden er 2 kolommen zichtbaar in de periodes kolom N en O of in maand O en P.
In N of O, zet u de gereden kilometers. Deze worden berekend met het bedrag dat in ‘Home’ E 17 en in ‘Admin’ E16 staat. Standaard staat hier € 0,19. Dit is te overschrijven.

2. Diverse vergoedingen.

Ook in ‘Home’ E18 of ‘Admin’ E17 kunt u ‘ja’ typen. Dan wordt er een kolom zichtbaar in de periodes. Dit wordt kolom P of P. Hierin kunt u allerlei vergoedingen kwijt die de chauffeur krijgt, maar ook bijvoorbeeld bekeuringen of andere zaken die de chauffeur dient te betalen. Uiteraard zet u dan voor het bedrag een minteken.
Als u ook ‘Home’ E30 of ‘Admin’ E29 op ja hebt staan, komt kolom N tevoorschijn. Hierin kunt u een beschrijving van diverse vergoedingen plaatsen. Deze kolom leent zich verder goed voor allerlei aantekeningen. Deze komen ook op de urenverantwoordingsstaat te staan. Zie punt 8.

3. Verlegd weekend.

(Alleen in versie 4 weken). Het weekend in de week komt bijna nooit voor. Deze optie is gemaakt op verzoek van een klant.
Bij ‘ja’ komt er wederom een kolom bij, AZ. Wanneer u een verlegd weekend wilt dan moet u minimaal 4 maal een 5 typen waarvan twee in het weekend. U ziet in kolom S dat het weekend (zaterdag en zondag) op een andere datum staat.

dubbele bemanning verplichte urenverantwoordingsstaat, dubbele bemanning en correcties

4. Dubbele bemanning.

De kolom AY kan ook gebruikt worden bij dubbele bemanning als er in ‘Home’ E22 een ‘v’ staat. Door een ‘d’ in AZ te zetten krijgt de chauffeur 80% van de uren. Hiermee wordt de v voor een dag overschreven. Als er in E22 een ‘d’ staat, geldt dubbele bemanning voor alle periodes.
Ook bij de maandversie wordt bij dubbele bemanning op zaterdag vanaf 7.00 uur 150% van de uren berekend.
Zo dient u er op te letten dat hierbij vooral op dat bij dubbele bemanning er een streng regiem bestaat. Lees de cao goed door op dit onderwerp.

5. Correcties.

Bij een ‘ja’ in ‘Home’ E25 of ‘Admin’ E28 komt er een kolom bij. Hier kunt u de chauffeur corrigeren zonder de tijd te veranderen die hij heeft aangegeven. Deze correctie wordt op de urenverantwoordingsstaat weergegeven. Het corrigeren kan met min – of + plus. Zo kan er geen discussie ontstaan welke tijden wel of niet zijn opgegeven.

6. Klant of ordernummer.

Deze optie is in punt 2 volledig beschreven.

7. 160 uur in 4 weken.

Alleen bij de 4-wekenversie. Bij een ‘ja’ in ‘Home’ E31 wordt 160 uur maal 100% per periode berekend of minder als er niet voldoende uren gemaakt zijn. Daarna de 130% uren. Bij een nee wordt er maximaal 40 uur per week berekend en minder bij onvoldoende uren. Volgens de cao moet er bij minder dan 40 uur per week gecompenseerd worden tot 40 uur.

8. Tabblad jaaroverzicht.

Hierin heeft u een totaalbeeld van wat de chauffeur aan vergoedingen heeft gehad. Zijn de indirecte uren hoger dan de directe uren dan verdient u niets aan deze chauffeur.

verplichte urenverantwoordingsstaat, dubbele bemanning en correcties

9. Verplichte-urenverantwoordingsstaat.

In de cao beroepsgoederenvervoer staat dat de chauffeur een (gecorrigeerde) urenverantwoordingsstaat dient te krijgen met bepaalde vaste gegevens zoals de in punt 5 aangeven correcties.
Met de toetscombinatie ctrl+p (Windows) of cmd+p (Mac) kunt u de urenverantwoordingsstaat uitprinten of in een pdf zetten. zodat u hem naar de chauffeur en naar uw boekhouder (loonadministratie) kunt sturen.

Is de printselectie niet goed ingesteld voor bijvoorbeeld de kop en voetteksten? Dan kunt u dit zelf wijzigen bij Bestand/pagina instellingen enz..
Waneer dit niet Lukt kunt u altijd zelf de urenverantwoordingsstaat selecteren. Deze staat in de kolommen BP t/m CH in de rijen 1 t/m 70.

In de urenverantwoordingsstaat staan alleen die kolommen die van belang zijn en die zijn aangezet in ‘Home’.

10, Nabetaling bij een cao met terug werkende kracht.

Als de cao ondehandelingen later gereed komen dan dat de cao duurt dan volgen er nabetalingen. Hierin is de calculator voorzien. Mocht dit tot voorkomen dan krijgt u instructie per email. het vergt nagenoeg geen tijd. Lees hier verder over de nabetalingen


Tot zover

Tot zover deze aflevering van de uitleg van de calculator Pro Totaal 4 weken, tabblad ‘Home’ en Pro Totaal maand.
Wij hopen dat deze uitleg u heeft geholpen bij een beter gebruik van de calculator.
Wij hopen u weer te zien bij een van de volgende afleveringen.

Zie ook de andere afleveringen van Pro Totaal 4 weke

1. Tabblad Home
2. Werking van de calculator verblijfskostenvergoeding Periodetabbladen.
3. Vakantie en vrije dagen
4. Tijd voor tijd
5. Code rondom de verblijfskostenvergoeding
6. Overige opties
7. vakantietoeslag gewijzigd

Heeft u ondanks deze uitgebreide uitleg nog vragen en/of opmerkingen of mist u nog onderwerpen die er volgens u bij moeten/kunnen, dan horen

wij graag uw opbouwende opmerkingen.
Stuur dan een mail naar info ad verblijfskostenvergoeding.nl


verplichte urenverantwoordingsstaat, dubbele bemanning en correcties.verblijfskostenvergoeding.nl en de ‘Verblijfskostenvergoedingcalculator’ zijn handelsnamen van jaclang.nl.

Jaco Langeveld
De Stelling 10-49
8232 EB Lelystad
KvK. 32129292
 www.verblijfskostenvergoeding.nl
info ad verblijfskostenvergoeding.nl
mob. 06 15680923
tel. 0320 249331