VKV calculator berekent feilloos alle wettelijke toeslagen

Bespaar heel veel zoekwerk

alle wettelijke toeslagen

LELYSTAD – Ondernemers in de transportsector hebben het niet makkelijk. Zeker niet ten aanzien van het berekenen van de juiste toeslagen aan hun personeel. Bovendien is er sinds begin dit jaar op het gebied van vakantiedagen en toeslagen in het beroepsgoederenvervoer weer het nodige veranderd. Dat maakt het lastig voor de administratie om een en ander goed te berekenen. Er is al jarenlang een goede oplossing: de Verblijfskostenvergoeding Calculator, kortweg de VKV Calculator. ‘Vanzelfsprekend hebben we de allernieuwste wetgeving en regels ook weer aan ons systeem toegevoegd.’

administratie vereenvoudigen

In haar huidige vorm bestaat de VKV calculator nu alweer tien jaar. ‘We hebben de afgelopen jaren heel veel bedrijven geholpen hun administratie op dit gebied aanzienlijk te vereenvoudigen’, zegt Jaco Langeveld, die het systeem in eigen beheer ontwikkelde. Overuren, zaterdag- en zondagtoeslagen; het systeem van Langeveld berekent het feilloos en voor slechts een fractie van het uurtarief van een accountant of boekhouder.

Nieuwe toeslagen

‘Per 1 januari is nogal wat veranderd op het gebied van vakantiedagen in het beroepsgoederenvervoer’, vertelt Langeveld. ‘Zo worden de wettelijke en twee bovenwettelijke vakantiedagen betaald. Niet, zoals voorheen, met het basisloon, maar inclusief alle toeslagen. Dan heb je het over een gemiddelde van allerlei toeslagen, zoals: overuren (130%), zaterdag gesplitst in 100 en 50%, de zondag gesplitst in 100 en 100%, de vuilwerktoeslag, de koude toeslag, de consignatietoeslag…’ Volgens Langeveld heb je het dan over bedragen van € 2,64 bruto per uur, tot maximaal  € 21,12 per etmaal. ‘Maar ook reisuren voor werknemers op mobiele kranen, onregelmatigheidstoeslag, ploegentoeslag…’

Een aantal van deze posten moet 90% berekend worden, zodra het totaal weer boven de 40 uur uitkomt. ‘Dit kan aardig oplopen tot meer dan € 150,00 per dag, waar dit voorheen 118 euro per dag was’, klinkt het. ‘Bovendien krijgen de chauffeurs eenmalig € 750,00 uitgekeerd over drie termijnen.’ Kortom: een zoekplaatje om dit voor alle chauffeurs op de juiste wijze te berekenen. Om al dit soort ingewikkelde berekeningen te omzeilen, kiezen sommige werkgevers ervoor om iedereen maar gewoon 22,75% van het uurloon extra te geven, maar daarmee geef je de ene chauffeur weer een voordeeltje, waar een ander juist een nadeel ervaart. Kortom: geen goede oplossing.

Nauwkeurig en snel

Wie al werkt met onze VKV Calculator kan een macro in werking stellen, zodat al deze toeslagen automatisch worden omgezet.’ Volgens Langeveld kost dit niet meer dan een minuutje tijd. ‘Met de calculator hoeft de afdeling loonadministratie niets meer op te zoeken en te berekenen, wat vele uren aan administratiekosten kan besparen. Alleen al met deze nieuwe functie heeft een werkgever de calculator al op slag terugverdiend. Onze VKV calculator kost slechts € 199,00 per 12 maanden. Dat komt neer op slechts € 16,61 per maand. Een boekhouder kost al meer per uur. Dat komt neer op slechts € 16,61 per maand. Een boekhouder kost al meer per uur.

alle vergoedingen

‘Waar zware en dure boekhoudpakketten hen veelvuldig in de steek laten, doet de Verblijfskostenvergoeding Calculator wél wat hij moet doen’, zo vertelt Langeveld. ‘Met een nauwkeurigheid van bijna 100% berekent het snel en accuraat alle vergoedingen van chauffeurs en koeriers in het beroepsgoederenvervoer, de logistiek en verhuisbedrijven.’ De VKV Calculator is er in twee uitvoeringen: de Basic + en de Pro Totaal-uitvoering.

Geheim

Minimale data-invoer, snel en accuraat; dat zijn de drie geheimen van de programmatuur achter de Pro Totaal verblijfskostenvergoeding. Langeveld: ‘In de logistieke sector worden nog vaak verschillende Excel sheets gebruikt om de diverse vergoedingen te berekenen. Ons programma maakt aan deze onoverzichtelijkheid een einde. Door alleen de begin-, eind- en pauzetijd in te voeren, voert het programma zelf alle ingewikkelde berekeningen uit.’ Met de Pro Totaal verblijfskostenvergoeding per periode van 4 weken, of per maand, heeft de werkgever alles in één.

Niet alleen de uren, maar ook de vergoedingen die urengerelateerd zijn. ‘Zo ziet u gelijk wat onder andere de verblijfskostenvergoeding is. Zelfs de “na 14 uur langer dan 12 uur” regeling wordt automatisch in het programma toegepast. De ‘tijd voor tijd’-regeling en een pauze-staffel, gebruikelijk in de CAO transport en logistiek, is er eveneens in opgenomen. Ook wordt de 19% nachtvergoeding direct bij de uren opgeteld, worden de vakantiedagen bijgehouden en worden automatisch de uren bij een vakantie- of snipperdag ingevuld.

een werkdag stopt niet per definitie om middernacht

Feestdagen worden automatisch als een achturige werkdag geregistreerd; waarbij de gewerkte feestdaguren natuurlijk meteen als 200% worden geregistreerd. ‘Pro Totaal verblijfskostenvergoeding weet dat een werkdag niet per definitie stopt om middernacht. Het systeem boekt, indien nodig, de uren gewoon door. Daarbij maakt het natuurlijk niet uit of er meer of minder dan acht uren achtereen wordt gewerkt. Ook halve snipperdagen, of slechts enkele uurtjes, worden netjes door het systeem geregistreerd’, besluit Langeveld.

Meer informatie: www.verblijfskostenvergoeding.nl