Weer meer vergunninghoudende transportbedrijven in 2021 

Vergunninghoudende transportbedrijven voeren uitsluitend transporten uit voor anderen. Deze bedrijven hebben een vergunning nodig die het NIWO verstrekt. Bedrijven die enkel transporten uitvoeren voor zichzelf, hebben geen vergunning nodig. Wel is het van belang dat ze voor hun chauffeurs een eigen cao hanteren. In Nederland zijn steeds meer buitenlandse vrachtwagens op de weg. Toch blijft het aantal vergunningshouders en voertuigvergunningen in Nederland gestaag stijgen. In dit artikel meer hierover.

Groeicijfers van 2021

Uit cijfers van het NIWO blijkt dat er per 1 januari 2022 15.737 transportvergunningen zijn. Dit is een groei van 932 ten opzichte van een jaar daarvoor. Het aantal vergunningsbewijzen per voertuig bedroeg begin dit jaar 123.736. Dit komt neer op een groei van 6078 vergeleken met een jaar daarvoor op 1 januari 2021. In het jaar 2021 zijn er overigens 699 transportvergunningen gestopt en niet opnieuw aangevraagd. Dit kan betekenen dat er in dit jaar dus geen groei van 932 is geweest, maar van 932+699 = 1.631 nieuwe vergunningen.

Grotere toename bij kleine bedrijven

In totaal zijn er in 2021 11.575 bedrijven met 5 of minder vergunningsbewijzen. Hiervan heeft meer dan de helft maar 1 vergunning (6.586). Deze kunnen waarschijnlijk (niet altijd) ingedeeld worden als een eigenrijder. De rest van de bedrijven hebben waarschijnlijk meerdere chauffeurs in dienst die volgens de cao-beroepsgoederenvervoer betaald moeten worden.

Middelgrote en grote bedrijven hebben minder groei

In de categorie tot 20 vergunningsbewijzen per bedrijf zijn de aantallen minder groot. In deze categorie zitten per 1 januari 2022 1.972 bedrijven, een stuk minder dan in de categorie kleine bedrijven. Er zijn 115 bedrijven die meer dan 100 vergunningen hebben. Hier zitten echter wel bedrijven bij met meer dan 1.400 vergunningen. Deze grote aantallen komen vaak niet door groei, maar door combinaties van meerdere bedrijven en overnames.

Groei vergunninghouders

Aantal vergunninghoudende transportbedrijven van 2016-2022.

Wanneer is een vergunning nodig?

Met name bij kleine koerier- en pakketdiensten is het niet altijd duidelijk of ze een vergunning nodig hebben. Dit is vooral het geval bij zzp’ers en contractors. Als hun wagens een laadvermogen hebben van meer dan 500 kilo, is een vergunning nodig. Zitten zij hier onder, dan hoeft dit niet. Een zzp’er mag zichzelf overigens niet zomaar als chauffeur verhuren. Als een chauffeur dit doet moet hij/zij in het bezit zijn van een vergunning. De zzp’er noemen we een eigenrijder. 

Rijden zonder vergunning

Als een bedrijf ervoor kiest om een zzp’er in te zetten zonder vergunning, kan dit grote gevolgen hebben voor het opdrachtgevende bedrijf. Transportbedrijven zonder vergunning zijn ook strafbaar. Rijden zonder vergunning wordt gezien als een economisch delict en kan hoge boetes opleveren. Het is dus onverstandig om alvast te starten als een vergunning nog in behandeling is, want dan voldoe je niet aan de wettelijke eisen.

Uitzondering vergunning

De vergunning voor beroepsvervoer (Eurovergunning of binnenlandse vergunning) is niet nodig bij eigen vervoer in Nederland en de overige lidstaten van de EU. Concernvervoer wordt binnen Nederland als eigen vervoer aangemerkt; in het buitenland wordt het als beroepsvervoer beoordeeld en is een Eurovergunning noodzakelijk. Meer informatie hierover? Kijk dan hier.  

Ben je beginnend transportondernemer en heb vind je het lastig om je draai te vinden en bepaalde keuzes te maken? Dan is dit blog misschien interessant voor je.